Early Modern Low Countries (EMLC)

EMLCIn 2017 zal Early Modern Low Countries (EMLC) van start gaan. Dit nieuwe, Engelstalige tijdschrift is een gezamenlijk initiatief van de werkgroepen De Achttiende Eeuw en De Zeventiende Eeuw.

EMLC is een double-blind peer reviewed tijdschrift en zal online Open Access verschijnen bij UOpen/Ubiquity Press. Het is interdisciplinair en verenigt historici, letterkundigen, kunsthistorici en anderen die onderzoek doen naar de geschiedenis en cultuur van de Noordelijke of de Zuidelijke Nederlanden tussen circa 1550 en 1830. Het is de ambitie van de nieuwe redactie om EMLC wereldwijd te laten uitgroeien tot hét podium voor hoogstaand onderzoek op dit terrein.

EMLC nodigt onderzoekers die werken op de vroegmoderne Nederlanden van harte uit om artikelen in te dienen van 6000 tot 8000 woorden plus voetnoten. Artikelen kunnen doorlopend worden gemaild naar het redactiesecretariaat, dat wordt beheerd door Tiffany Bousard. EMLC zal ook een recensierubriek kennen waarin nieuw verschenen boeken over de vroegmoderne Nederlanden worden gesignaleerd of besproken. Suggesties voor te bespreken titels kunnen worden gemaild naar Julia van Marissing. Belangstellenden kunnen zich bij haar ook opgeven om te worden opgenomen in een recensentenbestand.

Voor meer informatie kan ook het oprichtingsbericht worden geraadpleegd. In afwachting van de nieuwe website, die in 2017 zal worden gelanceerd, is de meest relevante informatie over het tijdschrift (waaronder de auteursinstructies) voorlopig alvast te vinden onder het kopje ‘Journal EMLC’ op deze website. Eventuele verdere vragen kunnen uiteraard worden gesteld via het Editorial Office, aan redactie-assistent Tiffany Bousard (Leiden University).