Lezing: Kees Boterbloem, “Jan Struys (c. 1629-1694)”

struys_-_1746_-_drie_aanmerkelyke_reizen_-_ub_radboud_uni_nijmegen_-_241737028_9Op 21 oktober zal Kees Boterbloem (Professor of History, University of South Florida) in Amsterdam praten over “Jan Struys (c. 1629-1694) en zijn reizen door Rusland en Azië en zijn internationale bestseller Drie aanmerkelyke en seer rampspoedige reizen.” Struys’ Drie aanmerkelyke en seer rampspoedige reizen verscheen in 1676, maar was ook in de 18de eeuw een bestseller.

De varensgezel en zeilmaker Jan Struys reisde in 1668 naar Rusland om in dienst van de tsaar mee te werken aan de opbouw van een vloot. In plaats daarvan raakten hij en zijn Hollandse metgezellen op drift in een land dat werd geteisterd door oorlog en een opstand van kozakken. Van de jaren die volgden heeft hij verslag gedaan in een boek dat in 1676 verscheen en talloze malen herdrukt en vertaald werd. Tijdens zijn tocht richting Perzië maakte hij dan ook heel wat mee: veldslagen, belege­ringen, moorden, martelingen, schipbreuken en aardbe­vingen. Zelf werd hij onderweg tot slaaf gemaakt en vervolgens vrijgekocht, waarna hij in 1673 terug­keerde naar Amster­dam. Het verslag van zijn barre tocht is zeldzame beschrij­ving van het dagelijks leven in Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw met observaties over de omgang tussen man en vrouw, rituelen bij huwelijken en begrafenissen en de verhou­ding tussen de diverse geloofsgroepen.
Kees Boterbloem studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1994 aan de McGill University in Montreal. Hij doceert nu aan de University of South Florida, Tampa USA. Hij schreef eerder boeken over de Sovjet-Unie onder Stalin en zijn huidige onderzoek betreft de internationale wapenhandel sinds de zeventiende eeuw. Over Jan Struys en zijn reis publiceerde hij The fiction and reality of Jan Stuys, a seventeenth-cenury Dutch globetrotter (Palgrave Macmillan, 2008). Hij verzorgde ook een nieuwe Nederlandse uitgave Jan Struys, Rampspoedige reizen door Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw (Panchaud, 2014). Binnenkort verschijnt van zijn hand bij Amsterdam University Press De Russische Revolutie in de reeks Elementaire Deeltjes. Zie http://history.usf.edu/faculty/cboterbloem/

Informatie en aanmelden

21 oktober 2016. Aanvang 15.00 uur
Universiteitstheater Zaal 3.01
Nieuwe Doelenstraat 16, 1012 CP Amsterdam

Aanmelden via Rudolf Dekker
Van Breestraat 116 1071ZV Amsterdam
Email: rdekker123@gmail.com

Werkgroep Egodocumenten Huizinga Instituut, Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis
http://www.huizingainstituut.nl/9693-2/