Zopas verschenen: Nicolaas Hinlópen, “Eerste trekken eener Nederduitse spraekkonste”

In de reeks Cahiers voor taalkunde is pas verschenen:

Nicolaas Hinlópen, Eerste trekken eener Nederduitsche spraekkonste. Uitgegeven en ingeleid door Roland de Bonth, Jan Noordegraaf en Gijsbert Rutten.

Nicolaas Hinlópen (1724-1793) was actief op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde en een prominent lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. In de Leidse Universiteitsbibliotheek bevinden zich taalkundige teksten van Hinlópen, die aan een grammatica van het Nederlands werkte. Een deel van de teksten is overgeleverd in drukproeven, een ander deel in handschrift. Deze uitgave presenteert Hinlópens taalkundige teksten, waaraan een inleiding op de persoon Hinlópen en zijn neerlandistische activiteiten voorafgaat.

Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen
ISBN: 978-90-8880-032-0 / 978-3-89323-538-4
102 blz.
€ 12,50

Te verkrijgen bij: Stichting Neerlandistiek VU (info@jnoordegraaf.nl) en Nodus Publikationen (dutz.nodus@t-online.de).