Zopas verschenen: Tom Verschaffel, “De weg naar het binnenland”

9789035143753-178-0Op zaterdag 10 december 2016 stelde Tom Verschaffel in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent, zijn bijdrage aan de monumentale Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur voor: De weg naar het binnenland, 1700 – 1800: de Zuidelijke Nederlanden. Het boek is de pendant van het eerder verschenen  Worm en Donder, 1700-1800: de Republiek van Inger Leemans en Gert-Jan Johannes.

In de achttiende eeuw hebben de Zuidelijke Nederlanden nauwelijks auteurs of teksten voortgebracht die tot de canon van de Nederlandse literatuur zijn gaan behoren. De weg naar het binnenland biedt een antwoord op de vraag hoe dat komt en laat zien welke rol de Nederlandse letterkunde speelde in een meertalige maatschappij, waar het Frans de belangrijkste cultuurtaal was. Het Nederlands was de taal van de letterkunde die voor een breed publiek was bedoeld en deel uitmaakte van het publieke leven: toneel, feestelijke gelegenheidsdichtkunst, prediking, politieke polemiek. Schrijvers deden wat van hen werd verwacht en hielden zich aan de oude recepten, anderen weken van de bekende wegen af en zochten naar verandering en vernieuwing. De veelheid aan teksten, met hun variatie aan thematiek en bedoelingen, tonen de achttiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden in hun eigenheid en verscheidenheid, met moralisme en speelsheid, grootspraak en eenvoud, twijfel en vervoering, conformisme en opstandigheid.

ISBN:9789035143753
39,90 €
Uitgever:Bert Bakker