Congres: “Nieuwe staat, nieuwe burgers?” (12 mei 2017)

groepsportret-regenten-leprozenhuis-amsterdam-jacobus-luberti-augustini-1773_480-pxOp 12 mei 2017 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap in samenwerking met de projectgroepen ‘The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848’ (Leiden) en ‘Managing the crisis? The resilience of local networks and institutions within the Low Countries during the Napoleonic Period’ (Huygens ING / Antwerpen), het KNHG-voorjaarscongres Nieuwe staat, nieuwe burgers? Burgerschap in de Lage Landen, 1750-1850.

De decennia aan weerszijden van 1800 vormen in de geschiedenis van Nederland en België onmiskenbaar een periode van grote politiek-maatschappelijke transformaties. In historisch onderzoek staan doorgaans vooral deze veranderingen centraal. Het KNHG-voorjaarscongres van 2017 biedt tegenwicht aan deze gerichtheid op verandering juist op een terrein waarop deze als zeer vanzelfsprekend wordt gezien: burgerschap. Van burgerschap wordt algemeen aangenomen dat het in de decennia rond 1800 een transitie doormaakte van stadsburgerschap naar staatsburgerschap. Dit congres werpt de vraag op of hier wel sprake was van een zero-sum game: bleven in de negentiende eeuw niet ook oudere, lokale en regionale vormen van burgerschap bestaan, en omgekeerd, was burgerschap in de achttiende eeuw wel altijd zo lokaal gericht?

De sprekers presenteren onderzoek naar continuïteiten in burgerschapspraktijken. Zij kijken daarbij steeds naar zowel het Noorden als naar het Zuiden. De transnationaal vergelijkende en diachrone benadering van dit congres vestigt de aandacht op burgerinitiatieven die bestand bleken tegen staatsomwentelingen, economische malaise en de veranderende betekenis van politiek-juridisch burgerschap.

Zie hier voor een voorlopig programma.

Het congres zal plaatsvinden in de VOC-zaal van het Bushuis-Oostindisch Huis in Amsterdam. De congrestaal is Nederlands. Informatie over aanmelding en dergelijke volgt.