Vacature: Doctoraatsonderzoeker, Universiteit Gent

De Universiteit Gent is op zoek naar een doctoraatsonderzoeker voor het project Singing Communities: Dutch Political Songs and the Performance of National Identity (1775-1825).

Functieomschrijving

De vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent heeft voor 48 maanden een voltijdse betrekking vacant voor een promovendus. De aanwerving vindt plaats in het kader van een vierjarig onderzoeksproject op het terrein van de historische letterkunde en muziekwetenschap, gefinancierd door het Bijzonder Onderzoekfonds (BOF) van de Universiteit Gent, met als titel: Singing Communities: Dutch Political Songs and the Performance of National Identity (1775-1825).

De promovendus zal binnen dit project onderzoek doen naar de gemeenschapsvormende werking van het politieke lied in de Noordelijke Nederlanden omstreeks 1800. Het politieke lied werd in die periode een belangrijke functie toegedicht in het versterken van een nationale identiteit. Singing Communities onderzoekt die identiteit aan de hand van Nederlandse liederen uit de periode 1775-1825. Het richt zich met name op de mogelijke spanningen tussen het gewenste gemeenschapsvormende effect van de liederen op de zangers en de harde politieke realiteit van verdeeldheid en crisis. De volledige projectomschrijving is op te vragen bij Kornee van der Haven (Cornelis.vanderHaven@UGent.be).

Het bronnenmateriaal bestaat uit de liederen zelf, maar ook uit achtergrondmateriaal dat inzicht biedt in hoe het corpus gefunctioneerd heeft in een sociale context van bijvoorbeeld het gemeenschappelijk zingen van de liederen. Behalve de teksten van de liederen zal ook hun muziek bestudeerd worden. De promovendus moet  daarom in staat zijn om een lied zowel tekstueel als muzikaal diepgaand te analyseren. Een achtergrond in de muziekwetenschap en/of de (Nederlandse) literatuurwetenschap is daarbij gewenst. Bij een muzikale achtergrond is een affiniteit met tekstanalyse een belangrijke voorwaarde, en omgekeerd vragen wij van een letterkundige kandidaat voldoende ervaring met en interesse voor de werking van muziek. De begeleiding van het project zal uitgevoerd worden door een promotor met een literatuurwetenschappelijke achtergrond (Kornee van der Haven, Universiteit Gent) en een promotor op het terrein van de muziekwetenschap (Isabella van Elferen, Kingston University London).

Functieprofiel

–          U bent in het bezit van een masterdiploma op het terrein van de taal- en letterkunde, muziek-, of literatuurwetenschap, of op het terrein van de geschiedenis, met cultuurgeschiedenis als zwaartepunt

–          U bent vertrouwd met de vroegmoderne West-Europese literatuur- en muziekgeschiedenis (en meer specifiek die van de Nederlanden), en/of op andere onderzoeksvelden relevant voor dit project (bijv. geschiedenis van het nationalisme en politieke bewegingen omstreeks 1800).

  • U bent vertrouwd met het gebruik van historisch bronnenmateriaal en de bijhorende wetenschappelijke methodologische kwesties.
  • U bent vertrouwd met de theorie en praktijk van een letterkundige analyse én muziekanalyse, of u bent bereid om u op dit punt bij te scholen.
  • U hebt een brede cultuurhistorische en interdisciplinaire belangstelling.
  • U beheerst het Nederlands op (bijna) moedertaalniveau.
  • De kandidaat is bereid een doctoraatsopleiding te volgen in de schoot van de Doctoral School of Arts, Humanities and Law (UGent).
  • Ter bevordering van de diversiteit in de academische wereld moedigen wij vrouwen, personen met een migratieachtergrond en personen met een handicap of chronische ziekte in het bijzonder aan om zich kandidaat te stellen

De kandidaturen, met motivatiebrief, een voorstel van max. 2 pagina’s voor een ‘plan van aanpak’ (met enkele voorbeelden van te onderzoeken casussen) voor het uit te voeren project en een Curriculum Vitae (inclusief studieresultaten en een afschrift van het vereiste diploma), dienen ten laatste op 15 mei ingediend te worden t.a.v. Prof. Kornee van der Haven, Vakgroep Letterkunde, Nederlandse literatuur, Blandijnberg 2, 9000 Gent en via mail naar beide promotoren (I.vanElferen@kingston.ac.uk en Cornelis.vanderHaven@UGent.be)

Na een voorselectie op basis van het CV zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. De aanstelling zal starten op 01.09.2017