Zopas Verschenen: De Achttiende Eeuw 48 (2016): “Taste and Smell in the Eighteenth Century”

Zopas verscheen bij uitgeverij Verloren de 48ste jaargang van De Achttiende Eeuw, het tijdschrift van de werkgroep. Het is meteen het laatste nummer voor de lancering van het nieuwe tijdschrift Early Modern Low Countries en de Jaarboekreeks.

In dit bijzondere nummer brengen redacteurs Lieke van Deinsen, Beatrijs Vanacker en Inger Leemans 10 bijdragen samen rond het thema “Taste and Smell in the Eighteenth Century”.

Meer informatie vindt u op de tijdschriftpagina. Bestellen kan op de website van Verloren.

This special issue (ed. Lieke van Deinsen, Beatrijs Vanacker & Inger Leemans) focuses on the position of taste and smell in the long eighteenth century, during which both theoretical discourse and daily routine were strongly influenced by sensualist ideas. Although in the prevalent hierarchy of the senses taste and smell were generally regarded as the lower, inferior senses, the eighteenth century marked a growing interest in the many debates on taste and smell, in the aesthetic but also in the scientific domain. The articles presented here address different ways in which smell and taste were represented, discussed, or put to use in a great range of sources that appeared and circulated in the course of the long eighteenth century. This issue engages with a great variety of disciplines (philosophy, (art) history, literary studies, anthropology), bearing witness to the multidisciplinary and international nature of the growing field of sensory studies.