Congres: “Nieuwe staat, nieuwe burgers?” (Amsterdam, 12 mei 2017)

Flyer_KNHG_2017_Page_1Op 12 mei 2017 vindt het KNHG-voorjaarscongres, getiteld Nieuwe staat, nieuwe burgers? Burgerschap in de Lage Landen, 1750-1850, in Amsterdam plaats.

De decennia aan weerszijden van 1800 vormen in de geschiedenis van Nederland en België een periode van grote politiek-maatschappelijke transformaties. Het historisch onderzoek richt zich doorgaans vooral op die veranderingen, zeker wanneer het gaat over het thema burgerschap. Zo wordt algemeen aangenomen dat rond 1800 de transitie plaatsvond van stadsburgerschap naar staatsburgerschap.

Het congres ‘Nieuwe staat, nieuwe burgers?’ richt zich juist op wat er niet veranderde, op de continuïteit in burgerschapspraktijken. Bleven er in de negentiende eeuw niet ook oudere, lokale en regionale vormen van burgerschap bestaan, en omgekeerd, was burgerschap in de acht-tiende eeuw wel altijd zo lokaal gericht?

De sprekers doen allen onderzoek naar continuïteiten in burgerschapspraktijken en kijken daarbij speciaal voor dit congres zowel naar het Noorden als naar het Zuiden. Blijken burgerinitiatieven bestand tegen staatsomwentelingen, economische malaise en de veranderende betekenis van politiek-juridisch burgerschap?

Dit KNHG voorjaarscongres wordt georganiseerd in samenwerking met de projectgroepen The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848 (Leiden) en Managing the crisis? The resilience of local networks and institutions within the Low Countries during the Napoleonic Period(Huygens ING / Antwerpen).

Alle informatie, inclusief programma, vindt u hier.

Het congres vindt plaats in de VOC-zaal van het Bushuis-Oostindisch Huis in Amsterdam. De congrestaal is Nederlands.

Toegangsprijs (inclusief koffie/thee, lunch en borrel): leden en studentleden KNHG € 10 / € 5; niet leden en studenten € 15 / € 7,50