Deadline nadert voor congressubsidiefonds

De Werkgroep 18e Eeuw stimuleert graag opkomende onderzoekers, debat en nieuwe inzichten in de geschiedenis en cultuur van de lange achttiende eeuw, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen. Hiervoor zal ze met ingang van 2018 jaarlijks 1 of 2 Alexander P. Raat Congressubsidies uitreiken, die jonge onderzoekers in staat stellen een deel van de materiële kosten verbonden aan het organiseren van een (internationaal) wetenschappelijk congres te financieren. Deadline voor 2018 is 1 mei.

Voor meer informatie zie hier.