Lees nu het nieuwste nummer van EMLC

Het nieuwste nummer van het multidisciplinaire Open Access tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC) is nu online te lezen! Het nummer is ditmaal gewijd aan het thema ‘The Newspaper in the Early Modern Low Countries’, onder redactie van Helmer J. Helmers en Arthur der Weduwen.

EMLC is gewijd aan de studie van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen tussen 1500 en 1800. Het tijdschrift is een initiatief van de werkgroep De Achttiende Eeuw samen met De Zeventiende Eeuw en wordt uitgegeven door Uopen Journals. EMLC verschijnt twee keer per jaar. EMLC is een peer-reviewed tijdschrift. Nieuwe bijdragen kunnen doorlopend worden ingediend. De redactie verwelkomt artikelen op de terreinen van geschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis en aanverwante vakgebieden. Suggesties voor recensies en signalementen zijn ook zeer welkom. Meer informatie voor aspirant-auteurs is te vinden op de website van het tijdschrift.