Symposium ‘Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie’ (16 nov. 2018)

Op 16 november organiseert de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd een symposium in Den Haag, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.  Het thema van deze dag is: Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 16 november 2018, 10.30 – 17.00 uur
Aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE, Den Haag.

10.30 – 11.00 uur Inloop met koffie en thee
11.00 – 11.10 uur Netty van Megen, welkomstwoord
11.10 – 11.40 uur Ineke Huysman: ‘De Stille Kracht’. Vrouwelijke macht in de 17de-eeuwse Republiek der Vereenigde Nederlanden.
11.40 – 12.10 uur Marieke van Delft: Maria Sibylla Merian, kunstenares en natuuronderzoekster.
12.10 – 12.40 uur Suzan van Dijk: “Over ’t geheel genomen zyn alle haare characters wel wat sterk”; de 18de-eeuwse pers over romanschrijfsters uit die tijd.
12.40 – 13.10 uur Lunch
13.10 – 13.40 uur Lieke van Deinsen: “’k Zeg basta met dat portretteeren”. Elizabeth Wolff en de (on)mogelijkheid van het vrouwelijk auteursportret.
13.40 – 14.10 uur Jeroen Vandommele: “Daarom houdt God niet op om ons te slaan”. De Nederlandse Opstand door de ogen van een Bossche non.
14.10 – 14.40 uur Agnes Sneller: Personages op de planken: Scènes uit de toneelliteratuur van Vondel. `Dus wederstreef niet meer uw trouwe gemaelin.’
14.40 – 15.10 uur Olga van Marion, Tim Vergeer, Aafke Schoenmaker, Martijn Rietveld en Annebeth Simons: Adriana van Rijndorp, Driftige minnaars en karaktermoord.
15.10 – 15.40 uur Nina Geerdink:, Gepubliceerd en getrouwd: uitzonderingen op het typisch Nederlandse fenomeen van de ongehuwde schrijfster in de 17de-eeuw.
15.40 – 16.00 uur Katlijne Van der Stighelen, uitleiding: ‘De geschiedwetenschap heeft tijdenlang amper een goed woord voor haar over gehad. De sprong voorwaarts sinds 1990.’
16.00 – 17.00 uur Afsluiting en borrel

Inschrijving – graag vóór 8 november – is mogelijk door een e-mail te sturen aan ajm.vanmegen@planet.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage voor de lunch: € 10,- voor studenten, Vrienden van de KB en leden van de SVVT. Voor anderen geldt een bedrag van € 15,-. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 22 TRIO 0198 533 713 t.n.v. A.J.M. van Megen, onder vermelding van: symposium SVVT.