Beurzen voor ISECS 2019 (deadline: 31 jan. 2019)

Zoals al eerder vermeld op de website van de Werkgroep 18e Eeuw zal van 15 tot 19 juli 2019 in Edinburgh het 15e ISECS congres plaatsvinden.  ISECS (International Society for Eighteenth-Century Studies) biedt diverse beurzen aan om deelnemers van het congres tegemoet te komen (geheel of gedeeltelijk) in de kosten van de reis, accommodatie en maaltijden. Voorkeur wordt gegeven aan promovendi en wetenschappers die in het begin van hun carrière zijn.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 januari 2019. Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u hier vinden.