‘De beste krant van Europa. Fake news en ethiek in de 18e-eeuwse media’ (Amsterdam, 29 november)

Op 29 november a.s. organiseert SPUI25 in samenwerking met Amsterdam
University Press een programma over ‘De beste krant van Europa. Fake news en ethiek in de 18e-eeuwse media’. Deze avond zal in het thema staan van de geschiedenis, de actualiteiten en de rivaliteiten van de Nederlandse journalistiek, aan de vooravond van de Franse overheersing.

In de achttiende eeuw werd er in Leiden een beroemde krant gepubliceerd, de Gazette de Leyde. Machthebbers en intellectuelen in heel Europa lazen hem. In de Gazette las de elite over de Amerikaanse vrijheidsstrijd, die grote invloed zou hebben op de Franse revolutie en de patriottische tijd in Nederland.

In De beste krant van Europa beschrijft Peter van Dijk het fascinerende verhaal van de krant, en de man erachter. Hoofdredacteur van de Gazette was Johan Luzac, tevens hoogleraar Grieks en Vaderlandse Geschiedenis. In zijn positie als hoofdredacteur werd hij bewonderd, maar door een enkeling gehaat. Onder zijn vijanden bevond zich zijn zwager Wybo Fijnje, een felle patriot en journalist, die de enige dictator werd die Nederland gekend heeft. Gelukkig voor Luzac duurde diens bewind nog geen vijf maanden, maar dat was genoeg voor Fijnje om hem van zijn krant en baan te beroven. Luzac vocht jarenlang om eerherstel en kreeg zijn baan terug, maar niet zijn krant. Hij kon maar kort van zijn overwinning genieten: tijdens de Leidse buskruitramp vloog hij in 1807 de lucht in. Op deze avond bespreken historicus Jan Greven en Van Dijk de wereld van de kranten in het verleden en het heden, fake news, de ethiek en de erfenis van Luzac

Over de sprekers

Peter van Dijk was hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad en correspondent in Parijs voor NRC Handelsblad. Hij publiceerde eerder onder meer Madame Sabatier. Haar vrienden, haar minnaars in 2010.

Jan Greven werkte aan de VU en in Afrika in het theologisch onderwijs, was directeur voor de IKON en dertien jaar hoofdredacteur van het dagblad Trouw en de laatste vier jaar voor zijn pensionering uitgever van NRC HandelsbladDe Volkskrant, het Algemeen Dagblad en Trouw, de landelijke dagbladen van PCM uitgevers.

Eric Jan Luzac stichtte na zijn studies scheikunde en biologie veertien Luzac College-vestigingen door heel Nederland, voor leerlingen die een herkansing willen voor een diploma havo of vwo. Daarnaast zette hij café-restaurant Hollywood aan de kust van Scheveningen op, evenals ambtenarenschool in Oman en Nederlandse opleidingsscholen voor verpleegkundigen op de Filippijnen. Hij is de achterachterkleinzoon van Johan Luzac.

Het programma vindt plaats op 29 november tussen 17.00-18.30 te Amsterdam. Aanmelden kan via SPUI25.