Congressubsidie Werkgroep (deadline: 1 mei)

De Werkgroep Achttiende Eeuw stimuleert graag opkomende onderzoekers, debat en nieuwe inzichten in de geschiedenis en cultuur van de lange achttiende eeuw, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen. Jaarlijks worden hiervoor een of twee Alexander J. P. Raat Congressubsidies uitgereikt, die jonge onderzoekers in staat stellen een deel van de materiële kosten verbonden aan het organiseren van een (internationaal) wetenschappelijk congres te financieren. De deadline voor 2019 nadert al snel, namelijk 1 mei aanstaande.

Zie voor meer informatie over de congressubsidie de hier.