KNAW-workshop: Vijf eeuwen rampen en risico’s (Nijmegen, 23 mei)

Op donderdag 23 mei aanstaande vindt te Huize Heyendael, Radboud Universiteit, Nijmegen een KNAW-workshop plaats met als thema Vijf eeuwen rampen en risico’s. Watersnoden en andere natuurrampen zijn een terugkerend verschijnsel. Maar wie draagt de last van dijkenbouw en wederopbouw? En denken we daar nu anders over dan onze voorouders?

Wie draagt de kosten van maatregelen (preventieve adaptatie en wederopbouw/compensatie) tegen de gevolgen van natuurrampen en natuurgeweld? Deze vraag naar de verantwoordelijkheden van burgers of overheden is misschien wel dé rode draad van de Nederlandse geschiedenis. Het eendaagse congres richt zich op deze vraag, van de late Middeleeuwen tot heden, en werpt daarmee een nieuw licht zowel op de verhouding mens-natuur als op de relatie tussen de burger als individu, maatschappelijke zelforganisatie en overheid.

Programma

9:45-10:15 Ontvangst
10:15-10:30 Lotte Jensen & Wim van Meurs – Opening.
10:30-11:00 Tim Soens –  A Statue for the Duke of Alba! States and Disaster Relief in het Low Countries before 1800.
11:00-11:30 Jessica Dijkman – “Give us this day our daily bread”: combatting food crises in pre-modern Europe.
11:30-12:00 Adam Sundberg – From a Love of Humanity and Comfort for the Fatherland: The Changing Landscape of Rinderpest Management, 1744-1765.
Koffiepauze
12:15-12:45 Lotte Jensen – Tussen Verlichting en Romantiek: rampverwerking in Nederland vanuit een historisch-letterkundig perspectief, 1755-1790.
12:45-13:00 referent: Petra van Dam.
Lunch 
14:00-14:15 VICI-groep: Marieke van Egeraat en Lilian Nijhuis (Vroegmodern)
14:15-1430 VICI-groep: Adriaan Duiveman en Fons Meijer (Modern)
14:30-15:00 Liesbeth van de Grift – De stormvloed van 1916 en de doorbraak in het Zuiderzeeproject.
Koffie
15:15-15:45 Wim van Meurs – De Oosterscheldekering: de moeizame acceptatie van een veelgeprezen oplossing
15:45-16:15 Willemijn van Doorn-Hoekveld – De onvoorziene mogelijkheden van compensatie voor de bewustwording van overstromingsrisico’s: Nederland, Vlaanderen en Frankrijk als case studies.
16:15-16:30 referent: Martin Drenthen .
16:30-17:00 Synthese discussie: Lotte Jensen & Wim van Meurs.

 

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich melden bij Lotte Jensen: l.jensen@let.ru.nl