Conferentie: ‘Memory and Identity in the Learned World’ (7-9 november, Utrecht)

Van 7-9 november 2019 zal SKILLNET een conferentie organiseren over geheugen en identiteit in de Vroegmoderne Tijd. De centrale vraag luidt: hoe vormden studenten, wetenschappers en geleerde mannen en vrouwen een gemeenschap door middel van identificatie.

Bevestigde sprekers zijn:

Prof. dr. Karl Enenkel, professor in Medieval and Early Modern Latin Philology aan de Westfällische Wilhelms-Universität Münster.

Prof. dr. Judith Pollmann, professor of Early Modern Dutch History aan Universiteit Leiden.

Meer informatie over het evenement en de daarbij behorende Call for Papers in hier beschikbaar.