Winnaar Scriptieprijs 2018-2019 bekend!

De jury, bestaande uit Fokko Jan Dijksterhuis, Karen Hollewand en Christophe Madelein, heeft besloten Tim van Polanen uit te roepen tot laureaat van de Scriptieprijs 2019 voor zijn eindverhandeling ‘Hermanus Noordkerk (1702-1771): een onderzoek naar de beroemdste Amsterdamse advocaat in de achttiende eeuw’ (Universiteit Leiden, master geschiedenis, begeleider: Prof. dr. Judith Pollmann). De jury roemt de originaliteit van het onderwerp en de vraagstelling over advocatuur in de 18de eeuw alsook de excellente uitwerking van de onderzoeksvragen. De studie is zowel analytisch als historisch breed en combineert historische vaardigheden met juridisch-inhoudelijke kennis van zaken. Het is een gedegen onderzoek waarbij de kritische omgang met zowel primaire als secundaire bronnen opvalt. Tim van Polanen slaagt erin een eigen positie in te nemen.

Advertentie