Symposium over Rampen in de tijd van Bilderdijk

De Werkgroep Bilderdijk van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een middag met lezingen over Rampen in de tijd van Bilderdijk. Bij deze gelegenheid wordt ook het aan dit thema gewijde nieuwe Jaarboek Bilderdijk ten doop gehouden.

Datum:                        vrijdag 10 december 2021

Tijd:                             15.30-17.15 uur

Plaats:                         Universiteitsbibliotheek Leiden, Vossiuszaal

                                   Witte Singel 27, 2311 BG Leiden

Toegang:                      gratis

Meer info:                    r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl

Programma

15.30-15.35 uur            Opening door Rick Honings

15.35-15.40 uur            Introductie op het thema door Lotte Jensen

15.40-16.05 uur            Robert Verhoogt, Bilderdijk, de Zondvloed en de geologie. Over natuurrampen als inspiratie voor onderzoek naar de aarde in de negentiende eeuw

16.05-16.30 uur            Arti Ponsen, ‘Gebiedt ge uw’ Englen niet, in dees afgrijsbren nood?’ Hoe de buskruitramp de beeldvorming over koning Lodewijk Napoleon bepaalde

16.30-16.40 uur            Muzikaal intermezzo

16.40-17.05 uur            Marieke van Delft, Poëzie en rumoer vanwege een overstroming in 1825

17.05-17.15 uur            Aanbieding Jaarboek Bilderdijk aan Onno Blom + afsluiting

Vanaf 17.30 uur            Bezichtiging Bilderdijk-kamer in het Leidse Academiegebouw