Webinar Werkgroep 18e Eeuw: Ontdek hoe vrouwen en mannen zich bewogen door de straten en stegen van 18de-eeuws Amsterdam, met Bob Pierik

Dinsdag 11 januari 2022, 17.00-18.00

Hoewel de Hollandse huiselijkheid beroemd en berucht was, lieten de Amsterdamse vrouwen zich zeker niet tot hun eigen huis beperken. Waar eerdere historici de moderniserende stad indeelden in de privésfeer voor vrouwen en de publieke sfeer voor mannen, laat Bob Pierik (Universiteit van Amsterdam en Uppsala University, Zweden) in dit webinar zien dat het in de praktijk een stuk complexer lag. Via notariële akten, opgesteld door de secretaris van de hoofdofficier van Amsterdam die tevens een notaris was, krijgen we een unieke kijk op het alledaagse Amsterdamse straatleven. Daar vinden we scènes uit het straatleven waarin vrouwen en mannen onderweg zijn door de hele stad. Als onderdeel van het Freedom of the Streets project op de Universiteit van Amsterdam vulde Bob Pierik een database met deze scènes. Zo konden zowel individuele gevallen als bredere mobiliteitspatronen worden bestudeerd, van ruzies over stoepjes tot cijfers over de vroegmoderne forens.

Loop (digitaal) mee door de straten van 18e-eeuws Amsterdam en ontdek via thema’s als buurtleven, werk en rijdend verkeer hoe gender, sociale klasse en de vorm van de stad zelf invloed hebben op hoe de stad ervaren werd. 

Praktische informatie: dit webinar vindt plaats op dinsdag 11 januari 2022, van 17 tot 18 uur. Registreer je hier gratis voor deze digitale bijeenkomst op Zoom.

Advertentie