Studiedag – Kunst in beweging tijdens de Franse tijd.Roof, restitutie en het ontstaan van musea

Vrijdag 12 mei 2023

Het Predikheren, zaal Mandela, Goswin de Stassartstraat 88, Mechelen

Wellicht geen ander moment in onze geschiedenis was zo bepalend voor het museumlandschap in Vlaanderen en voor de aanwezigheid van Vlaamse kunst in buitenlandse musea als de Franse Tijd (1794-1815).

De Franse troepen namen talrijke kunstwerken van Vlaamse Meesters mee naar Parijs. Na de val van Napoleon kwam een deel van die objecten terug naar België. De kunstwerken keerden terug naar hun oorspronkelijke bewaarplaats, meestal kerken, of werden publiek ontsloten in instellingen waaruit musea zoals het KMSKA en het MSK Gent zouden ontstaan. Andere werken bleven in Frankrijk en werden permanent opgenomen in regionale musea.

Vier schilderijen die Rubens maakte voor de Mechelse Sint-Janskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk en die in 1794 naar Frankrijk werden gebracht, zijn tijdelijk opnieuw in Mechelen te zien tijdens de tentoonstelling Verborgen Parels. Zeven eeuwen meesterwerken uit Mechelen. Bij die gelegenheid organiseert Museum Hof van Busleyden op vrijdag 12 mei 2023 een studiedag over de beweging van kunst uit en binnen de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Franse Tijd, en plaatst deze binnen recente debatten rond roofkunst en restitutie.

Afsluitend zorgt het dichtersduo Proza-K (Yves Kibi Puati Nelen en Cleo Klapholz) door middel van poetic harvesting voor een poëtische samenvatting van de dag.

Meer informatie en het programma van de studiedag staan op de website van Museum Hof van Busleyden.

Advertentie