CfP Patriotten in Noord en Zuid: Patriottentijd en Brabantse Omwenteling in vergelijkend perspectief

 • Jaarcongres Werkgroep Achttiende Eeuw
 • 15 december 2023
 • Koninklijke Vlaamse Academie van België, Brussel
 • Keynote speaker: Janet Polasky (University of New Hampshire)

Het Jaarcongres 2023 van de Vlaams-Nederlandse Werkgroep De Achttiende Eeuw zal gewijd zijn aan de revoluties die in de jaren 1780 de Nederlanden op stelten zetten. De Patriottentijd en de Brabantse Omwenteling luidden respectievelijk in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden het begin van het einde in voor het ancien régime. Ze legden maatschappelijke en politieke breuklijnen bloot en lieten de bevolking van de Nederlanden kennis maken met revolutionaire repertoires die bepalend zouden zijn in de daaropvolgende decennia. Onder de elementen die beide bewegingen met elkaar deelden zijn politieke hervorming, partijstrijd, nationale mobilisatie, oude grondwetten, democratische ideeën, militaire confrontatie, oude en nieuwe elites en verzet tegen de vorst.

Het is decennia geleden dat deze ingrijpende politieke, sociale en culturele episodes het onderwerp hebben uitgemaakt van een ambitieuze wetenschappelijke conferentie. Dit congres wil ze opnieuw in de schijnwerpers plaatsen. Daarbij staat de organisatoren een dubbel doel voor ogen. Ten eerste willen ze de strikt nationale kaders overstijgen door een gefundeerde vergelijking op te zetten tussen de revolutionaire fenomenen in Noord en Zuid. Welke gelijkenissen en verschillen kunnen worden aangeduid? Zijn er parallellen en onderlinge beïnvloeding te vinden of speelden beide revoluties zich af in strikt gescheiden werelden?

Ten tweede wil dit congres de historiografie van beide revoluties kritisch bevragen in het licht van de internationale ontwikkelingen in de revolutionaire geschiedschrijving. De historiografie over het revolutietijdvak is de laatste drie decennia sterk geëvolueerd onder invloed van nieuwe perspectieven. Behalve de opkomst van de politieke cultuur is vooral het transnationale aspect dominant. Migratie, ballingschap, kosmopolitisme en politiek-culturele beïnvloeding zijn enkele van de typische thema’s die de voorbije decennia grondig zijn verkend. Wat leren die nieuwe inzichten ons over de Patriottentijd en de Brabantse Omwenteling?

Mogelijke thema’s voor bijdragen zijn onder meer:

 • Historiografische ontwikkelingen
 • Transnationale politiek en kosmopolitisme
 • Politieke talen, cultuur en iconografie
 • Gender
 • Soevereiniteit, oude rechten, de relatie tussen vorst en volk
 • Politiek personeel
 • Biografische benaderingen
 • Nawerking van de revoluties

De bijdragen voor de conferentie zullen worden uitgegeven in boekvorm. Stuur uw abstract van max. 200 woorden en een korte bio vóór 1 juli naar brecht.deseure@kbr.be

Advertentie