Call for Papers Jaarcongres Werkgroep 18e Eeuw “Making sense of finance” (deadline 31 maart)

Conference date: October 15, 2020
Location: Amsterdam
Submission deadline: March 31, 2020

2020 marks the 300-year anniversary of the 1720 South Sea Bubble, a turning point in the history of finance. Starting in France, England and the Low Countries, the bubbles left their mark on Europe and beyond. They also sparked a wide public debate on the value and dangers of speculation. Far more than a financial incident, the bubbles prompted all kinds of cultural anxiety. The many pamphlets, plays and prints, some of which were collected in The Great Mirror of Folly, attest to this and served not only to ridicule, but also to make sense of finance.

Lees verder

CfP: ‘Exploring interdisciplinary approaches to songs and practices of singing (1200-today)’ (deadline 20 dec.)

THALIA en het Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies nodigen onderzoekers uit om deel te nemen aan het congres ‘Exploring interdisciplinary approaches to songs and practices of singing (1200-today)’ dat op 1-3 maart 2020 te Ghent zal plaatsvinden. Onderstaand de Call for Papers:

Lees verder

Jaarboek De Achttiende Eeuw

Afgelopen week is het Jaarboek bij onze leden op de mat gevallen – hopelijk bent u met veel plezier begonnen met lezen. Het Jaarboek staat dit jaar in het teken van de driehonderd jaar geleden verschenen Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719). In dit reisverhaal beschrijft een ‘verlichte’ schipbreukeling hoe hij zich weet te redden op een onbewoond Caribisch eiland en, na enkele jaren, wordt bijgestaan door de als vanzelfsprekend onderdanige ‘edele wilde’ Vrijdag. Ter ere van deze verjaardag wijdt het Jaarboek De Achttiende Eeuw ​een themadossier aan de niet aflatende productie van edities, vertalingen en bewerkingen van deze roman. Het dossier staat onder redactie van Peter Altena en bevat bijdragen van Carl Niekerk, Rick Honings, Lotte Jensen en Thomas Pierrart. Naast het dossier bevat het Jaarboek afzonderlijke bijdragen over het ontbreken van een auteursportret van Elizabeth Wolff (Lieke van Deinsen) buitenlandse bezoekers van de stadhouderlijke menagerie op Het Grote Loo bij Den Haag (Thomas von der Dunk), trouweloosheid en loyaliteit bij de patriotten (Wijnand Mijnhardt) en  de receptie van Voltaire in de Republiek (Kees van Strien).

Geen lid en toch benieuwd? Als u deze maand nog lid wordt (tegen een gereduceerd tarief van €25 i.p.v. €35 / studenten €10), ontvangt u het Jaarboek van 2019!

CfP: Free speech, religion and political culture in northern Europe, 1400-1750 (deadline: 6 dec.)

Op 16-17 April 2020 zal te Edinburgh het congres ‘Free speech, religion and political culture in northern Europe, 1400-1750’ plaatvinden. Uit de Call for Papers:

This workshop explores aspects of ‘freedom of speech’ in late medieval and early modern northern Europe.  Freedom of speech was by no means a fundamental right in the late middle ages and early modern period, and yet expressions of critical opinions towards power were always possible and often widespread.  They could be uttered verbally, through the spoken or written word, but also through other sign systems and media, ranging from the sound of musical instruments to heraldic languages.

Lees verder

CfP: ‘Natural, Unnatural, and Supernatural’, (Oxford, deadline 1 nov.)

De Britse equivalent van de Werkgroep 18e Eeuw organiseert 8-10 januari 2020 te Oxford haar jaarlijkse congres met als thema ‘Natural, Unnatural, and Supernatural’. Uit de Call for Papers:

The annual meeting of the British Society for Eighteenth-Century Studies is Europe’s largest and most prestigious annual conference dealing with all aspects of the history, culture and literature of the long eighteenth century. We invite proposals for papers and sessions dealing with any aspect of the long eighteenth century, not only in Britain, but also throughout Europe, North America, and the wider world. Proposals are invited for

  • fully comprised panels of three papers (3 x 20 minutes)
  • roundtable sessions of up to five speakers
  • individual papers of twenty minutes duration, or
  • ‘alternative format’ sessions of your devising.

18 July 2020 marks the tercentenary of the birth of clergyman Gilbert White, author of The Natural History of Selborne (1789), the bestselling account of the flora and fauna of his Hampshire parish. While proposals on all and any eighteenth-century topics are very welcome, this year our plenary speakers at the conference will be addressing the topic of ‘Natural, Unnatural, and Supernatural’ to mark White’s roles as both naturalist and parish priest. Proposals are also invited which address any aspect of this theme. Papers may be delivered in either English or French.

Proposals must be submitted on the conference website by Friday 1 November 2019

Website: https://www.bsecs.org.uk/conferences/annual-conference/

Email: conference.academic@bsecs.org.uk

Call for submissions: Journal for Eighteenth-Century Studies (deadline: 2 dec.)

In het verlengde van het ISECS congres dat in juli 2019 te Edinburgh plaatsvond, nodigt het Journal for Eighteenth-Century Studies (JECS) deelnemers een bijdrage te leveren:

The Journal for Eighteenth-Century Studies (JECS) is the official journal of the British Society for Eighteenth-Century Studies. Founded in 1972, JECS publishes essays and reviews on a full range of eighteenth-century subjects in both English and French. JECS will publish a special issue on ‘Enlightenment Identities’, edited by Brycchan Carey and Caroline Warman, comprising a selection of articles based on papers from the ISECS International Congress on the Enlightenment at the University of Edinburgh.

• Submissions must be based on papers delivered at the 2019 Congress and address the Congress theme of ‘Enlightenment Identities’
• Submissions may be in English or French
• Submissions must be between 6000 and 8000 words in length and be fully revised for publication.
• Submissions must be submitted to the Congress email account, ice@bsecs.org.uk, by Monday 2 December 2019.

Further information about JECS is available at https://www.bsecs.org.uk/journal.

Symposium: ‘Niet zomaar een zondaar: 340 jaar Hadriaan Beverland’ (Leiden, 25 okt.)

Op 25 oktober vindt in Leiden een symposium plaats over het leven, de studies en de kunstverzameling van de vrijzinnige geleerde Hadraan Beverland.

In 1679 werd humanist Hadriaan Beverland (1650-1716) opgepakt, berecht en verbannen door de Academische Vierschaar van de Universiteit van Leiden. Op 25 oktober 2019 herdenken we Beverland en bespreken verschillende (kunst)historici zijn tragische levensverhaal, zijn studies over seks en zonde en zijn passie voor kunst tijdens een symposium in de Universiteitsbibliotheek in Leiden, georganiseerd in samenwerking met het Scaliger Instituut en Huizinga Instituut.

Iedereen is welkom: stuur voor 12 oktober een email naar k.e.hollewand@uu.nl om u aan te melden. Download het volledige programma hier.

Lees verder

Publieksmiddag: ‘Belle van Zuylen: haar brieven online!’ (26 oktober, Utrecht)

In het kader van de Maand van de Geschiedenis zal op 26 oktober a.s. in Het Utrechts Archief aandacht worden besteed aan de schrijfster Belle van Zuylen, al sinds 2008 de nr. 1 van de Utrechtse Literaire Canon. Zij werd in 1740 geboren op Slot Zuylen, waar ze de eerste dertig jaar van haar leven doorbracht. Zoals bekend trouwde zij met een Zwitser en verliet zij in 1771 ons land. Als Isabelle de Charrière schreef zij daarna de meeste van haar werken in Colombier bij Neuchâtel.

Naast romans, toneelstukken, verzen en essays schreef zij – praktisch altijd in het Frans – ook duizenden brieven, waaronder honderden naar Nederlandse familieleden of kennissen. Veel daarvan zijn verloren geraakt of vernietigd (door haarzelf of door anderen), maar de ruim 2600 die bewaard zijn gebleven worden alom geprezen. Ze geven inzicht in haar bijzondere – rebelse? beminnelijke? – persoonlijkheid, in de situatie van vrouwen aan het eind van de 18e eeuw en in die van de adel in de tijd rond de Franse en de Bataafse Revoluties.

Die brieven zijn gepubliceerd in Belle van Zuylen’s complete werken (Oeuvres complètes, uitgegeven door Van Oorschot in 1979-1984). Deze editie was in de eerste plaats bedoeld voor het onderzoek, en handhaafde daarom de 18e-eeuwse spelling en Belle van Zuylen’s interpunctie. Het onderzoek heeft daar veel baat bij gehad.

Maar nu de schrijfster, terecht, breder bekend begint te raken, wordt het van belang dat meer mensen – juist ook niet-specialisten – haar brieven zelf kunnen lezen. Om die reden is acht jaar geleden bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een project van start gegaan dat als doel heeft alle 2552 brieven uit de Oeuvres complètes plus alle later teruggevonden exemplaren (tot nu toe 78) via het internet toegankelijk te maken in een digitale editie.

Met een groepje leden van het Genootschap Belle van Zuylen is daar de afgelopen jaren aan gewerkt – onder leiding van Suzan van Dijk, Madeleine van Strien-Chardonneau en gecoördineerd door Maria Schouten, De spelling is gemoderniseerd, de interpunctie is aangepast en waar nodig wordt toelichting gegeven. Gezien de grote hoeveelheid brieven is dat werk voorlopig nog niet afgerond, maar besloten is om nu een begin te maken met de openstelling (zonder wachtwoord) van de brieven. De werkzaamheden zullen voortgaan, zodanig dat over ong. twee jaar de hele correspondentie via internet toegankelijk is.

Op 26 oktober a.s. zullen eerst die brieven worden gepubliceerd, waarvan de handschriften zich in Nederlandse archieven bevinden: dat zijn er 200. Daarvan zijn 28 afkomstig uit archieven die berusten bij HUA, waarvan 24 pas teruggevonden ná de publicatie van de Oeuvres complètes.

Om deze mijlpaal te vieren organiseren Huygens ING en HUA een feestelijke middag, waar niet alleen de plechtige onthulling plaats vindt, maar waar ook enkele sprekers (M/V) zullen ingaan op die brieven en op Belle van Zuylen als (brief)schrijfster.

 

Programma:

14.30 uur
Inloop, koffie, thee

15.00 uur
Welkomstwoord – Kaj van Vliet (rijksarchivaris, Het Utrechts Archief)
Belle van Zuylen rebels? De “Nederlandse” brieven apart bekeken – Suzan van Dijk (projectleider)
Gijsbert Jan van Hardenbroek, slachtoffer van Cupido dankzij Belle – Kees van Strien (auteur van o.a. Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) Early Writings New Material from Dutch Archives 2005

Korte pauze

16.00 uur
Belle van Zuylen: burger van de Republiek der Letteren? – Dirk van Miert (projectleider SKILLNET Universiteit Utrecht)
Zwijgen of schrijven, Belle van Zuylen als inspiratie voor een schrijfster van nu? – Josephine Rombouts (auteur van Cliffrock Castle, 2018)
Onthulling van de website

17.00 uur
Borrel, tevens gelegenheid om de brieven te bekijken, zowel op het computerscherm als – voor enkele ervan – in hun papieren vorm.

18.00 uur
Afsluiting

 

Deze presentatie vindt plaats zaterdag 26 oktober in Het Utrechts Archief (Hamburgerstraat, hoek Korte Nieuwstraat), en begint om 14.30.

Toegang is gratis. Wij verzoeken u om ons te laten weten of u komt, via publiek@hetutrechtsarchief.nl.

Verdere informatie vindt u hier.