21 en 22 februari 2019: Congres ‘Foreign Eyes on the Dutch Republic’

Op 21 en 22 februari 2019 vindt aan de Radboud Universiteit het congres Foreign Eyes on the Dutch Republic plaats.

Wat voor beelden riep de Nederlandse Republiek op gedurende de achttiende eeuw? Echode de roem van de Gouden Eeuw nog door, of zagen buitenstaanders vooral tekenen van verval? Door aandacht te schenken aan het internationale belang van de Republiek, alsmede aan de ontwikkeling en verspreiding van Europese stereotypen over Nederlanders, zoals properheid en zuinigheid, brengt dit congres een overvloed aan verschillende achttiende-eeuwse perspectieven op de Noordelijke Nederlanden samen.

Dit congres wordt georganiseerd door Paul Hulsenboom en Alan Moss en financieel ondersteund door het Alexander P. Raat Congressubsidiefonds van de Werkgroep 18e Eeuw.

Voor meer informatie en om je aan te melden ga naar: https://foreigneyes.nl/.

Bijeenkomst St. Weyerman 12 januari

Op zaterdag 12 januari 2019 vindt de jaarlijkse grondvergadering weer plaats van de Stichting Jacob Campo Weyerman, net als vorig jaar in Huize Lydia, Roelof Hartplein 2A, Amsterdam.

Iedereen is van harte welkom.

Het programma begint om 13.30 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur. Op het menu staan drie bijzondere lezingen:

Hoofdlezing: Maarten Hell, ‘Koninklijke gaarkeukens en driestuiver-ordinarissen. Het gastronomisch Amsterdam van Weyerman.’

Maarten Hell is historicus en journalist. In 2017 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op de studie De Amsterdamse herberg 1450-1800, waarvan een handelseditie verscheen bij uitgeverij Vantilt. In zijn lezing zal hij stilstaan bij de Amsterdamse horeca ten tijde van Weyermans leven.

Hanou-observatie: Dirk Alkemade, ‘Droom en daad, en oude constituties. Iets over Pieter Vreede en de Leidse patriottenbeweging.’

Dirk Alkemade is promovendus aan de Universiteit Leiden en aldaar verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis. In zijn proefschrift-in-wording speelt de radicale patriot Pieter Vreede een centrale rol. Over Vreede en diens verhouding tot de Leidse patriottenbeweging gaat ook zijn Hanou-observatie.

Observatie: Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, ‘”De Kleeders maken de Duif, de Veren de Doffers.” Achttiende-eeuwse mode in vogelvlucht, 1700 -1750.’

Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg is een expert op het gebied van de achttiende-eeuwse kleding en mode en verzorgt al enige jaren voor de Mededelingen de zeer gewaardeerde rubriek ‘À la mode’.

Deze lezingen worden gevolgd door het (vertrouwde) huishoudelijk gedeelte.

Laat voor 5 januari weten of u komt via post@weyerman.nl.

Nieuw nummer Mededelingen St. Weyerman

Zojuist verscheen een nieuw nummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, met véél aandacht voor de literatuur van de achttiende eeuw en het leven dat daarin tintelt.

Het nummer, het eerste van jaargang 41, opent met twee artikelen over werk van Weyerman. Kornee van der Haven betrapt Weyerman bij diens vertelpraktijk op ‘wanordelijke orde’. Daarbij baseert hij zich in zijn verrassend betoog op Weyermans gebruik van de anekdotische uitweiding. Over Piet fopt Jan (1737) schrijft Jac Fuchs en over de verhouding met het werk dat op Weyermans bureau lag.

In de derde bijdrage richt Rietje van Vliet het vizier op de Amsterdamse boekverkoper Petzold en diens relaties met Weyerman. John Besseling besluit in dit nummer zijn vijfluik over Joan Jacob Mauricius, met aan het slot een kritische evaluatie van Mauricius’ verhouding tot de Verlichting. Bescheiden noemde Besseling zijn stukken ‘bouwstenen voor een biografie’, maar met die bouwstenen is intussen een heuse biografie ontstaan. Iets geheel anders biedt Anna de Haas’ artikel over de weduwe Vrombout, door Jan van Gijsen vereeuwigd als tandmeester.

De lezer vindt in dit nummer behalve genoemde vijf artikelen nog kleinere bijdragen over pruikendragerportretjes, goudpoeder en kant, de gebruikelijke recensies en signaleringen en een overzicht van recent verschenen literatuur.

Verslag jubileumdag online

Op zaterdag 16 juni jongstleden vierde de Werkgroep 18e Eeuw haar vijftigjarig bestaan met een goedbezochte jubileumdag in Teylers Museum te Haarlem. Tommie van Wanrooij, student Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, schreef er een verslag van voor de site van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Dat verslag vindt u hier.

Lezing ‘Human Rights and the Idea of Choice’

Op vrijdag 18 mei a.s. vindt, als onderdeel van de Amsterdam Seminar Global Intellectual History series een lezing plaats van Professor Sophia Rosenfeld van de University of Pennsylvania. Via de organisatie bereikte ons de volgende aankondiging:

In her lecture Professor Rosenfeld will consider the importance of the idea of choice for the development of the modern human rights movement.  The notion of freedom entailing the proliferation of both opportunities for choice-making and choices themselves is widely understood to be central to the rise of consumer culture in the West. This understanding of freedom-as-choice should, however, equally be recognized as critical to conceptions of the self that increasingly shaped human rights ideology from the eighteenth century onward. 

Rosenfeld will explore how this came to be by focusing less on key philosophical texts than on the rise of new, quotidian social practices associated with choosing, including both voting (in which one is asked to pick representatives) and couple-based social dancing (in which one is asked to pick potential romantic or marriage partners), that flourished in the wake of the age of revolutions. Methodologically, the talk will also focus on how ideologies are made. 

Sophia Rosenfeld is Walter H. Annenberg Professor of History at the University of Pennsylvania, where she teaches European intellectual and cultural history with a special emphasis on the Enlightenment, the trans-Atlantic Age of Revolutions, and the legacy of the eighteenth century for modern democracy.  She is the author of A Revolution in Language: The Problem of Signs in Late Eighteenth-Century France (Stanford, 2001) and also of Common Sense: A Political History (Harvard, 2011), which won several prizes. She is now writing two new books: one on how the idea and practice of choice-making became so central to modern conceptions of freedom, and the other on truth and democracy in historical perspective.

Datum: vrijdag 18 mei 2018
Tijd: 16.00-17.30 uur
Locatie: Bushuis/OIH  VOC-zaal

Had u zich al aangemeld voor de jubileumdag?

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt onze jubileumdag plaats in Teylers Museum te Haarlem. Het programma staat inmiddels online. Als u zich nog niet had aangemeld, doe dat dan hier.

jubileum 2018De knetterende achttiende eeuw

In 2018 viert de Werkgroep 18e Eeuw haar vijftigjarig jubileum. Op zaterdag 16 juni 2018 staan we stil bij dit feit met een feestelijke dag in Teylers Museum, onder de titel De knetterende achttiende eeuw.

In de ochtend zal prof.dr. Wijnand Mijnhardt een lezing geven in de Gehoorzaal. In de middag nemen leden van de werkgroep het museum over. Zij vertellen over hun favoriete objecten uit de collectie. Zo behandelt Frans van Lunteren de Beringer Lügensteine, een achttiende-eeuws geval van wetenschapsfraude. Ruben Verwaal vertelt over achttiende-eeuws aderlaten en Klaas Van Gelder over de medaille die werd geslagen ter gelegenheid van de ‘onthuldiging’ van keizer Jozef II in 1790. Ook in de normaal gesproken niet voor publiek toegankelijke bibliotheek zullen verschillende objectpresentaties te beluisteren zijn. Hiernaast zijn er een aantal workshops, onder andere Brieven vouwen en verzegelen op z’n achttiende-eeuws (door David van der Linden) en Leer een achttiende-eeuwse hit zingen (door Jelma van Amersfoort en Sigurd van Lommel).

Call for Papers jaarcongres 2019 online

De Call for Papers voor ons jaarcongres 2019 staat nu online.  Het thema van dit congres is Portraits & Poses: Representations of Female Intellectual Authority, Agency and Authorship in Early Modern and Enlightenment Europe.

Het congres zal plaatsvinden op 21 en 22 maart 2019 aan de KU Leuven en wordt georganiseerd door Lieke van Deinsen, Beatrijs Vanacker, Alicia Montoya en Anke Gilleir.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 mei 2018.

Ledenbijeenkomst geannuleerd

Voor vanmiddag stond een ledenbijeenkomst van de Werkgroep 18e Eeuw gepland in Amsterdam (16-18 uur). Vanwege de storm van vandaag (en vooral de gevolgen daarvan voor het treinverkeer) heeft het bestuur besloten deze bijeenkomst te annuleren.

De lezingenavond over slavernij vanavond in SPUI25 gaat wél door.