Congres: “Staging Slavery around 1800” (18-20 september 2019)

Van 18-20 september vindt in Gent het internationale congres “Staging Slavery around 1800” plaats. Op het programma staan tal van bijdragen over de representatie van koloniale slavernij in het theater van 1770-1830 en een gesprek tussen drie hedendaagse theatermakers en -spelers over de relatie tussen theater en (de)kolonisering. Iedereen is welkom, maar registreren is verplicht. Meer informatie op https://www.stagingslavery.ugent.be/ ​

Grenzeloze literatuurgeschiedenis?

Op 9 en 10 februari 2018 vindt in Gent een congres plaats over transnationale literatuurgeschiedschrijving en de Lage Landen. Hieronder volgt de officiële aankondigingstekst.

Literatures without Frontiers? Perspectives for a Transnational Literary History of the Low Countries

International conference
Ghent (KANTL), 9-10 February, 2018

Traditional literary historiography is rooted in the 19th-century construction of national literatures based on the political desire to demarcate national states and their corresponding linguistic identities from each other. For the study of the literature that predates the 19th-century nationstate – the literature of the period that will be central in this conference (1200-1800) – the taxonomy of literary phenomena on the basis of geographical frontiers that were in most cases non-existent at the time, is a highly artificial though very common practice. In our view, the study of literature in this long period is better served by a transnational perspective, if only because of the transnational character of its functioning. On account of their limiting focus, nationally oriented literary histories of the periods in question cannot but undervalue the actual cultural processes at work both in the international ‘Republic of Letters’ as well as in the language regions that exceed the borders of the current nation states.

In the past few decades, several attempts have been made to develop new literary histories that are driven by a transnational, pluri-lingual perspective. Denis Hollier’s New History of French Literature (1989) would be an early tentative example, but there are more recent ones that develop the transnational perspective more systematically: the New History of German Literature, edited by David Wellbery, Judith Ryan and Hans-Ulrich Gumbrecht (2004); French Global. A New Approach to Literary History, edited by Christie McDonald and Susan Rubin Suleiman (2010); and Greil Marcus and Werner Sollors’ A New Literary History of America (2012). Last year, David Wallace edited Europe, A Literary History, 1348-1418, a book that is structured through 10 sequences of places that are connected through trade, pilgrimage, etc. and literary exchange. So far, the historiography of the literature produced in the Low Countries has not really profited from this new approach. While the ‘medieval’ and ‘early modern’ volumes of the recent Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur do pay attention to the presence of non-Dutch literary writings in the geographical space under scrutiny, both the object and the methodology of research is largely defined by the same parameters that mark traditional, more ‘nationalist’ literary histories.

This conference aims to bring together a number of telling examples that advocate a transnational perspective for the construction and writing of the literary history (histories?) of the Low Countries in the period 1200-1800. Papers will address case studies (authors, texts, translations, mechanisms of textual production, motifs, tropes, genres) that on account of their ‘transnational’ character have fallen outside the scope of the current attempts of literary historiography. Other papers will focus on the literary infrastructure that enabled the cross-border reception of literary texts (like the repertoire of travelling theatre companies), or on case studies that are discussed in extant histories but whose impact and importance could be brought out differently (more interestingly, hopefully) in a transnational framework.

Voor meer informatie en aanmelden, zie http://www.literatureswithoutfrontiers.ugent.be/.

Feestelijke middag: “Constantijn Huygens: Drie gedichten belicht” (17 april 2015, Den Haag)

huygensOp vrijdag 17 april 2015 organiseert de Koninklijke Bibliotheek een feestelijke middag rond drie beroemde gedichten van Constantijn Huygens: Op de dood van Sterre, Ooghentroost en Hofwijck naar aanleiding van het recent verschenen boek Op zoek naar Huygens van Jürgen Pieters.

Uit de gedichten worden fragmenten voorgedragen en becommentarieerd door de enthousiaste Huygenskenners Olga van Marion (Universiteit Leiden), Ton van Strien (Vrije Universiteit Amsterdam) en Frans Blom (Universiteit van Amsterdam). Frans Willem Korsten (Erasmus Universiteit Rotterdam) zal ingaan op de wijze waarop Jürgen Pieters (Universiteit Gent) deze drie gedichten in zijn nieuwe boek analyseert. Het geheel wordt omlijst met muziek van Huygens door Willem Mook (luit) en Jasper Schweppe (bariton).

Meer informatie, inclusief het gedetailleerde programma, kan u hier vinden.

De middag begint om 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur) en is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanmelden is verplicht en kan tot 13 april 2015 via deze website.

Congres: “Considering Women in the Early Modern Low Countries” (Antwerpen, 24-25 april 2015)

1491702_10100646211788201_6217461722052227207_nOp 24 en 25 april 2015 vindt in het Rubenianum te Antwerpen het congres Considering Women in the Early Modern Low Countries plaats. 26 internationale onderzoekers zullen er spreken over de rol van de vrouw in de katholieke Zuidelijke en protestantse Noordelijke Nederlanden. Meer informatie kan u hier vinden.

Symposium: “De Oranjes en de weg naar de monarchie” (Utrecht, 17 januari 2015)

Affiche UCEMS-publieksdag 2015 (verkleind)In 2015 is het tweehonderd jaar geleden dat Willem Frederik van Oranje-Nassau (1772-1843) werd ingehuldigd als Koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Sindsdien is Nederland een monarchie met een telg uit de familie Van Oranje-Nassau als staatshoofd. Tijdens de publieksdag De Oranjes en de weg naar de monarchie van het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS) op zaterdag 17 januari 2015 wordt stilgestaan bij de vraag hoe de Republiek der Nederlanden een koninkrijk kon worden met een Oranje als monarch. In een viertal lezingen zal duidelijk worden dat de Oranjes, die voorheen hoogstens stadhouder waren, reeds ten tijde van de Republiek monarchale ambities hadden. In 1815 werd die ambitie voor het eerst verwezenlijkt. Maar welke weg werd voorafgaand daaraan afgelegd?

De publieksdag is voor iedereen gratis toegankelijk. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar uu.ucems@gmail.com. Kijk voor meer informatie over UCEMS en het complete programma van de publieksdag op www.ucems.wp.hum.uu.nl/publieksdag.

Praktische gegevens:
Datum: 17 januari 2015
Aanvang: 12u45
Locatie: Universiteitsbibliotheek Utrecht (De Eetkamer), Drift 27, Utrecht

 

Herinnering: Jaarcongres WAE: “De donkere kant van de Verlichting” (Amsterdam, 24 januari 2015)

DonkereKantOp veler verzoek kan u nog registreren voor dit congres tot en met 21 januari 2015.

Jaarcongres Werkgroep 18e eeuw, ‘De donkere kant van de Verlichting’

Doopsgezinde Singelkerk Amsterdam, 24 januari 2015,  14:00-17:00.

Wetenschap, mensenrechten, democratie en vooruitgangsdenken. Zo wordt de erfenis van de Verlichting vaak beschreven. Maar de 18e eeuw had ook een andere kant: religieuze intolerantie,  nieuwe rassentheorieën, mislukte utopische projecten, vervolgingen van homoseksuelen, charlatans in de wetenschap en nog veel meer. Was het tijdperk van de Verlichting wel zo progressief? En hoe moeten we ons tegenwoordig verhouden tot het intellectuele erfgoed van dit tijdperk, dat door sommigen wordt gepresenteerd als het begin van de moderne democratische samenleving, en anderen als de wortel van leed en dictatuur? Zijn de klassieke kritieken op de Verlichting bovendien nog relevant?

Op 24 januari 2015 behandelen prof.dr. Siep Stuurman (Universiteit Utrecht), dr. Joost Rosendaal (Radboud Universiteit) en drs. Jabik Veenbaas (filosoof en vertaler) deze vragen voor een breed publiek tijdens het jaarcongres van de Werkgroep 18e eeuw. Dat belooft een unieke confrontatie van perspectieven, van  David Hume en de intellectuele geschiedenis tot de concrete praktijken van het alledaagse leven in de 18e eeuwse Republiek.  Daarnaast is er volop ruimte voor debat met het publiek aan de hand van scherpe stellingen.

Meer informatie informatie, inclusief registratiegegevens, vindt u op de congrespagina

Studiedag: “Thuis in vroegmodern Nederland” (21 november 2014, Utrecht)

SVVTOp vrijdag 21 november 2014 organiseert de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT) een najaarsstudiemiddag met als thema Thuis in vroegmodern Nederland.

Heidi de Mare en Sanne Muurling zullen tijdens deze middag een lezing geven. Heidi promoveerde in 2003 cum laude op het proefschrift Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw. Sanne won in 2010 de scriptieprijs van het historisch tijdschrift Holland voor de scriptie Ideologische constructie of materiële werkelijkheid? Hollandse huiselijkheid tussen concept en fenomeen in de zeventiende en achttiende eeuw.

Vanwege het thema van de studiemiddag zal deze plaatsvinden in een huiskamer. U bent van harte welkom op Twijnstraat aan de Werf, nummer 11 (3511 ZE) in Utrecht vanaf 14u. Wie wil deelnemen dient zich aan te melden via info.svvt@gmail.com.

Meer informatie, inclusief het gedetailleerde programma, kan u hier downloaden.

Jaarcongres WAE: “De donkere kant van de Verlichting” (Amsterdam, 24 januari 2015)

DonkereKantJaarcongres Werkgroep 18e eeuw, ‘De donkere kant van de Verlichting’
Doopsgezinde Singelkerk Amsterdam, 24 januari 2015,  14:00-17:00.

Wetenschap, mensenrechten, democratie en vooruitgangsdenken. Zo wordt de erfenis van de Verlichting vaak beschreven. Maar de 18e eeuw had ook een andere kant: religieuze intolerantie,  nieuwe rassentheorieën, mislukte utopische projecten, vervolgingen van homoseksuelen, charlatans in de wetenschap en nog veel meer. Was het tijdperk van de Verlichting wel zo progressief? En hoe moeten we ons tegenwoordig verhouden tot het intellectuele erfgoed van dit tijdperk, dat door sommigen wordt gepresenteerd als het begin van de moderne democratische samenleving, en anderen als de wortel van leed en dictatuur? Zijn de klassieke kritieken op de Verlichting bovendien nog relevant?

Op 24 januari 2015 behandelen prof.dr. Siep Stuurman (Universiteit Utrecht), dr. Joost Rosendaal (Radboud Universiteit) en drs. Jabik Veenbaas (filosoof en vertaler) deze vragen voor een breed publiek tijdens het jaarcongres van de Werkgroep 18e eeuw. Dat belooft een unieke confrontatie van perspectieven, van  David Hume en de intellectuele geschiedenis tot de concrete praktijken van het alledaagse leven in de 18e eeuwse Republiek.  Daarnaast is er volop ruimte voor debat met het publiek aan de hand van scherpe stellingen.

Meer informatie informatie, inclusief registratiegegevens, vindt u op de congrespagina

Congres: “Naar eer en geweten. Beroepsethiek en de persona van de historicus” (Den Haag, 28 november 2014)

image002Op 28 november 2014 vindt in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag het najaarscongres van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap plaats. Dit jaar luidt de titel van het congres Naar eer en geweten. Beroepsethiek en de persona van de historicus. Een uitgebreid programma en informatie over aanmelding is te vinden op knhg.nl en historici.nl.

Wat vinden wij een goede historicus? Iemand met hart voor haar leerlingen? Iemand die succesvol is bij NWO? Iemand die opiniestukken in de NRC schrijft of geschiedenis integreert in stadswandelingen? Of is een échte historicus iemand die wekenlang in een archief zit om de onderste steen boven te krijgen?

Niet alleen in onze tijd zoeken historici hun weg tussen uiteenlopende verwachtingen en tussen verschillende modellen van ‘een goede historicus zijn’. In de wetenschapsgeschiedenis is de scientific persona momenteel een belangrijk onderwerp van onderzoek. Onderzocht worden de veranderingen in modellen van wetenschapsbeoefening, waarbij verschillende tijden andere accenten leggen ten aanzien van de vaardigheden, deugden, eigenschappen of overtuigingen die horen bij een ‘goede’ wetenschapper. Het KNHG-Najaarscongres Naar eer en geweten spitst dit toe op historici.

Toegangsprijzen: KNHG-leden € 30,- / studentleden €15,- / niet-leden € 45,- / niet studentleden €25,-