CfP – Historisch Jaarboek voor Gelderland

Gelderland is in oppervlakte de grootste provincie van Nederland en ook qua geschiedenis rijk aan verhalen en thema’s. Heb jij een scriptie geschreven over de archeologie, geschiedenis, landschapsgeschiedenis of kunstgeschiedenis van Gelderland? Over de grote gevolgen van Tweede Wereldoorlog voor de provincie, over de graven en gravinnen van Gelre, de Gelderse industrie en landbouw in de negentiende eeuw, de stuifzanden op de Veluwe, de Hanzesteden in het hertogdom of de Opstand in het Gelderse gewest? Dan is de Vereniging Gelre op zoek naar jou!

De Vereniging Gelre, opgericht in 1897, brengt via symposia, excursies en publicaties het rijke Gelderse verleden onder de aandacht van haar leden en een breed publiek. Dat doet ze onder meer via de Bijdragen en Mededelingen Gelre, het jaarboek van de vereniging, met artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen uit de Gelderse geschiedenis, van de prehistorie tot en met de eenentwintigste eeuw. Daarnaast worden in het jaarboek recent verschenen werken over de Gelderse geschiedenis gerecenseerd.

Het jaarboek BMG wil jonge afgestudeerde historici graag een plek bieden om hun(scriptie)onderzoek, over een onderwerp dat raakt aan de geschiedenis van Gelre en Gelderland, in de vorm van een artikel aan een geïnteresseerd publiek te presenteren. De redactie van BMG bestaat uit archeologen, kunsthistorici en historici met een wetenschappelijke achtergrond en begeleidt auteurs bij het redigeren van hun ingezonden artikelen.

Interesse? Stuur jouw artikel dan vóór 1 juli 2022 naar de redactie van BMG! redactie@vereniginggelre.nl

De volledige auteursinstructies van BMG zijn te vinden op: https://vereniginggelre.nl/bijdragen-en-mededelingen-gelre-jaarboek/

De redactie van BMG beoordeelt de binnengekomen manuscripten – waar nodig bijgestaan door externe deskundigen – op volgorde van binnenkomst. De beste manuscripten komen in
aanmerking voor plaatsing in BMG in 2022 of 2023. De redactie verzorgt de begeleiding van het omwerken van het manuscript tot artikel.

Wie geïnteresseerd is kan voor meer informatie contact opnemen met redactiesecretaris Maarten Gubbels (redactie@vereniginggelre.nl).

CFP: “Feeling Form/Forming Feeling? Dilectics of Affect and Form in Anglophone Women’s Writing, 1550-1800” (Ghent October 13th, 2022)

Call for papers

Keynote speakers

 • Prof. Michelle M. Dowd (University of Alabama)
 • Prof. Danielle Clarke (University College Dublin)
 • Prof. Ros Ballaster (Oxford University)

Theme

In the field of historical women’s writing, new formalist methodological approaches and theories of affect are being advanced and contested as scholars reimagine the relationship between text and context. Looking at the affordances, collisions and structuring principles of form and affect, this conference invites scholars to explore intersections between form and feeling in women’s writing between 1550-1800: what does a feminist formalist methodology attendant to feeling and affect look like? How does such a perspective allow us to recentre and rethink the position of women’s writing within the larger field of literary studies?

Topics

Possible topics include but are not limited to the following

 • Theoretical reflections on (new) formalism as a feminist methodology
 • Rethinking periodization: formalism as a transhistorical perspective
 • Formalism and reception, translation, transculturalism and transnationalism
 • Affect and feeling in historical women’s writing
 • Formalism and rethinking canonization
 • Forms and affects of social and political agency
 • Affect and form and the rise of feminist literary studies
 • Forms of material culture (manuscript, print, book history)
 • Gender, genre and form
 • Bodies, embodiment and emotion

Application

To apply to give a 15-to-20-minute paper please send a proposal of 250 words and a short biographical statement to feelingform2022@gmail.com. We especially welcome papers from early career researchers and PhD students. PhD students and early career researchers are warmly invited to participate in our workshop on women’s writing and public outreach the day preceding the conference, Thursday October 13th, 2022.

DEADLINE: March 1st, 2022

More info: https://www.feelingform2022.ugent.be/

Webinar Werkgroep 18e Eeuw: Ontdek hoe vrouwen en mannen zich bewogen door de straten en stegen van 18de-eeuws Amsterdam, met Bob Pierik

Dinsdag 11 januari 2022, 17.00-18.00

Hoewel de Hollandse huiselijkheid beroemd en berucht was, lieten de Amsterdamse vrouwen zich zeker niet tot hun eigen huis beperken. Waar eerdere historici de moderniserende stad indeelden in de privésfeer voor vrouwen en de publieke sfeer voor mannen, laat Bob Pierik (Universiteit van Amsterdam en Uppsala University, Zweden) in dit webinar zien dat het in de praktijk een stuk complexer lag. Via notariële akten, opgesteld door de secretaris van de hoofdofficier van Amsterdam die tevens een notaris was, krijgen we een unieke kijk op het alledaagse Amsterdamse straatleven. Daar vinden we scènes uit het straatleven waarin vrouwen en mannen onderweg zijn door de hele stad. Als onderdeel van het Freedom of the Streets project op de Universiteit van Amsterdam vulde Bob Pierik een database met deze scènes. Zo konden zowel individuele gevallen als bredere mobiliteitspatronen worden bestudeerd, van ruzies over stoepjes tot cijfers over de vroegmoderne forens.

Loop (digitaal) mee door de straten van 18e-eeuws Amsterdam en ontdek via thema’s als buurtleven, werk en rijdend verkeer hoe gender, sociale klasse en de vorm van de stad zelf invloed hebben op hoe de stad ervaren werd. 

Praktische informatie: dit webinar vindt plaats op dinsdag 11 januari 2022, van 17 tot 18 uur. Registreer je hier gratis voor deze digitale bijeenkomst op Zoom.

CfP – Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis

Het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de boekgeschiedenis van de Lage Landen in alle perioden. Voor het 30e Jaarboek, de editie van 2023, verwelkomen zij in het bijzonder bijdragen binnen het thema ‘Technologie en Transformatie’.

Het nieuwe jaarboek zoekt artikelen die het belang van techniek en technologie in de geschiedenis van het boek in de Lage Landen behandelen. Dat kan gaan om het verbeteren van courante technieken, de introductie van nieuwe technologieën of het in onbruik geraken van bestaande. Elk van deze fasen kan bijdragen aan een nieuwe transformatie: van de inhoud van het boek, van de vorm van het boek, van de lezer, van de boekhandel.

We verwelkomen artikelen op het gebied van:

 • De introductie en ontwikkeling van de boekdrukkunst in de Lage Landen
 • De productie van handgeschreven boeken na de uitvinding van de boekdrukkunst
 • De productie van handgeschreven boeken na de uitvinding van de boekdrukkunst
 • Druk- en zettechnieken voor tekst en illustraties uit alle eeuwen
 • De huidige digitale transformatie van media
 • De productie van het (e)boek met digitale middelen
 • De invloed van nieuwe vormen, genres en lezers op het boek en de boekhandel

De redactie blijft zoals gewoonlijk ook artikelen verwelkomen die niet gerelateerd zijn aan het thema.

Stuur voor 1 maart 2022 een voorstel van maximaal 300 woorden naar de redactie van het Jaarboek (arno.kuipers@kb.nl). De deadline voor een eerste versie van het artikel is 1 november 2022. Publicatie staat gepland voor de zomer van 2023.

English version: https://www.boekgeschiedenis.nl/cfp-technologie-en-transformatie/

ZHC-Webinar Prostitutie in Vroegmodern Den Bosch

Datum en tijdstip: dinsdag 30 november 2021, 19.30 – 21.00

Historicus en voormalig archivaris dr. Jos Wassink vertelt tijdens het eerste ZHC-webinar aan de hand van zijn nieuwe boek Dagelijks leven in ‘ontugt’ over de levensverhalen van vrouwen betrokken bij prostitutie in ’s-Hertogenbosch tussen 1629 en 1795.

Voor veel arme vrouwen in de 17de en 18de eeuw was prostitutie een wezenlijk aspect van het dagelijkse leven, zeker in een garnizoensstad als ’s-Hertogenbosch.  Het was voor hen een manier om het hoofd boven water te houden in een harde wereld van armoede, ellende, vernedering en vervolging. Toch weten we weinig van de vrouwen die zich prostitueerden. Wassink haalt hen uit de anonimiteit. Aan de hand van rechtbankverslagen beschrijft hij wie ze waren en hoe hun dagelijks leven eruitzag.

Dr. Marion Pluskota, universitair docent sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, treedt tijdens het webinar op als referent. Ze reflecteert op Wassinks bevindingen en plaatst ze in een bredere context. Pluskota is gespecialiseerd in de geschiedenis van misdaad en gender. Ze promoveerde in 2012 op een onderzoek naar prostitutie en sociale controle in achttiende-eeuwse havensteden.

Vervolgens is er ruimte voor vragen en discussie.

Het webinar wordt georganiseerd door Stichting Zuidelijk Historisch Contact en geleid door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar aan Tilburg University en voorzitter van de redactie van ZHC.

Het webinar is gratis te volgen via Zoom. Stuur uw aanmelding s.v.p. uiterlijk 26 november via stzhc@xs4all.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en woonplaats. U ontvangt de inloggegevens dan de dag voor het webinar.

Meer informatie: https://uitgeverij-zhc.nl/actueel/233/415/zhc-webinar-prostitutie-in-vroegmodern-den-bosch

ISECS CfP: Seminar for Early Career Scholars 2022 | SOG18

September 25 – September 30, 2022 in Schloss Seggau/Leibnitz (Austria)

CALL FOR PAPERS: War Times in the 18th Century: Perceptions & Memories

The International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) invites applications from scholars in all fields of eighteenth-century studies to participate in a four-day International Seminar for Junior EighteenthCentury Scholars. The seminar will be organized by the Society for Eighteenth Century Studies on South Eastern Europe with its seat at university of Graz (= Seat of the XIIIth ISECS congress, 2011).

The organizing committee consists of Christoph Gnant (University of Vienna/Austria), Harald Heppner (University of Graz/Austria), Olga Katsiardi-Hering (University of Athens/Greece), Ivan Părvev (University of Sofia/Bulgaria) and Stefanie Stockhorst (University of Potsdam/Germany).

The 18th century was a period fulfilled with military conflicts in Europe as well in the other continents. Several generations were directly or indirectly being involved in campains, battles and war logistics on land and water respectively in illness and war damages and were influenced by head and heart. Therefore, we have to expect that war time created a large spectrum of perceptions and memories. The main aspects of the subjects seem to be:
− The role of wartime in the contemporarian perception
− The diversity of wartime memory (soldiers, politicians, managers, clergy, etc.)
− The kinds of traces of wartime (letters, documents, memories, journals, songs, pictures,
monuments etc.)
− The intellectual reflection about war and military violence in the era of enlightenment
− The similarities and diversities in the different war scenes (Western Europe, Eastern Europe, other continents, continental and maritime aspects).

The seminar is limited to 15 participants. Proposals should be based on an original research project (e.g. a doctoral dissertation) which addresses the theme of the seminar. Because this is a seminar rather than a conference, each participant will be given approximately one hour to present their research. Preference will be given to scholars who are at the beginning of their academic career (PhD or equivalent for less than six years). The official languages of the seminar are English and French. Translations of abstracts and various seminar materials not in English will be made available to participants. Accommodation costs (Sunday night to Saterday morning) and lunches and dinners will be covered in full by the organizers, who will be responsible for reserving rooms in the congress center at Seggau castle. Participants must cover their own travel costs, but the organizers will be glad to offer advice on the best routes to and from Graz International Airport or Graz Main Railway Station.

Applications should include the following information: a brief curriculum vitae with date of PhD (or equivalent); a list of principal publications and scholarly presentations; a brief description of the proposed paper (max 1,000 words). The description must show how the applicant’s project addresses the theme of the seminar, and how it fits with their wider research. Applications will be judged on the following criteria: 1. The fitness of the research to the seminar theme; 2. The extent to which the research is rigorous, significant, and original; 3. The balance of countries and disciplines represented at the seminar.

Applications are invited by 31th January 2022. Please send applications by e-mail to sog18@unigraz.at. We will aim to notify all applicants about the outcome of their application by 28th February 2022.

Nieuwe reeks webinars! De moderne stad verbeeld!

Ook dit najaar komt de Werkgroep 18e Eeuw met een webinarreeks. De komende maanden buigen we ons in drie lezingen over de verbeelding van de moderne stad in 18e-eeuws Nederland, België, en Engeland – telkens op de tweede dinsdag van de maand, van 17u-18u, via Zoom..

9 november – Stad in revolutie. Antwerpen in de Franse tijd, getekend door Pierre Goetsbloets (1794-1797) 

Brecht Deseure (King’s College London) neemt je mee naar Antwerpen ten tijde van liberté, égalité, fraternité. Om gratis te registreren klik hier.

14 december – Hogarth and Europe. Hoe Hogarth en andere kunstenaars in heel Europa de moderniteit van de 18de eeuw vingen

Conservator Alice Insley (Tate Britain) geeft een virtuele rondleiding door de tentoonstelling Hogarth and Europe, binnenkort te zien in Tate Britain in Londen (3 november 2021-20 maart 2022). Om gratis te registreren klik hier.

11 januari – Stadsleven in beweging. Gender en mobiliteit in vroegmodern Amsterdam

Bob Pierik (Universiteit van Amsterdam en Uppsala University, Zweden) komt spreken over zijn aanstaande proefschrift over gender en straatleven in 18e-eeuws Amsterdam. Om gratis te registreren klik hier.

Nieuwe webinar! Stad in revolutie. Antwerpen in de Franse tijd, getekend door Pierre Goetsbloets (1794-1797)

9 november, 17.00-18.00

Aan de hand van een unieke reekse aquarellen neemt Brecht Deseure je mee naar Antwerpen ten tijde van liberté, égalité, fraternité

Wat doe je wanneer de wereld waarin je bent opgegroeid voor je ogen verdwijnt in een draaikolk van revolutie? Het overkwam de Antwerpenaar Pierre Goetsbloets (1765-1816) aan het einde van de achttiende eeuw. In die periode kwam zijn stad onder Frans bewind. De Franse Revolutie zorgde voor een totale transformatie van de maatschappij. Antwerpen en de rest van de Zuidelijke Nederlanden werden losgeweekt uit de traditie en klaargestoomd voor de moderne tijd. De wereld van Goetsbloets, een aristocraat van de oude stempel, stortte in. Goetsbloets’ antwoord? Alles opschrijven en natekenen wat hij zag. Als een bezetene kopieerde, noteerde, registreerde en tekende hij. Het resultaat was een tiendelige kroniek, getiteld Tydsgebeurtenissen, van de periode 1794 tot 1797. De prachtige aquarellen die hij maakte tonen een uniek beeld van de introductie van het Franse regime in Antwerpen. Samen met Goetsbloets zien we hoe republikeinse symbolen en rituelen de stad overnamen: van de Vrijheidsboom, over de Tempel van de Rede, tot de gevreesde guillotine. Als gevolg van de Revolutie veranderde de stad bovendien grondig van aanzicht: kloosters werden gesloten, kerken werden afgebroken, stadsmuren verdwenen. Ook die verdwenen wereld brengen Goetsbloets’ aquarellen in beeld.

Hier kan je gratis registreren!

Bio: Brecht Deseure (°1985) is doctor in de geschiedenis. Zijn onderzoek behandelt uiteenlopende aspecten van de politieke cultuur tijdens de revolutietijd in de Zuidelijk Nederlanden en daarbuiten. Hij publiceerde onder meer over politieke iconografie, herinneringscultuur en grondwetsgeschiedenis. Hij is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan King’s College London.

Symposium over Rampen in de tijd van Bilderdijk

De Werkgroep Bilderdijk van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een middag met lezingen over Rampen in de tijd van Bilderdijk. Bij deze gelegenheid wordt ook het aan dit thema gewijde nieuwe Jaarboek Bilderdijk ten doop gehouden.

Datum:                        vrijdag 10 december 2021

Tijd:                             15.30-17.15 uur

Plaats:                         Universiteitsbibliotheek Leiden, Vossiuszaal

                                   Witte Singel 27, 2311 BG Leiden

Toegang:                      gratis

Meer info:                    r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl

Programma

15.30-15.35 uur            Opening door Rick Honings

15.35-15.40 uur            Introductie op het thema door Lotte Jensen

15.40-16.05 uur            Robert Verhoogt, Bilderdijk, de Zondvloed en de geologie. Over natuurrampen als inspiratie voor onderzoek naar de aarde in de negentiende eeuw

16.05-16.30 uur            Arti Ponsen, ‘Gebiedt ge uw’ Englen niet, in dees afgrijsbren nood?’ Hoe de buskruitramp de beeldvorming over koning Lodewijk Napoleon bepaalde

16.30-16.40 uur            Muzikaal intermezzo

16.40-17.05 uur            Marieke van Delft, Poëzie en rumoer vanwege een overstroming in 1825

17.05-17.15 uur            Aanbieding Jaarboek Bilderdijk aan Onno Blom + afsluiting

Vanaf 17.30 uur            Bezichtiging Bilderdijk-kamer in het Leidse Academiegebouw

Aankondiging afscheidsrede Lia van Gemert

Ter gelegenheid van haar emeritaat als hoogleraar Historische Nederlandse
Letterkunde zal prof. dr. Lia van Gemert op donderdag 18 november 2021
haar afscheidsrede uitspreken. De titel van de rede is ‘Herscheppen’.

Aanvang: 16.30 u.
Locatie: Aula, Oude Lutherse kerk, Singel 411, Amsterdam.

Deelname

Wil je bij de bijeenkomst in de Aula zijn? Meld je dan hier aan voor 2 november 2021. Een link naar de livestream volgt op http://www.uva.nl/agenda.