Webinar WAE 3 nov. ‘Een weerbarstige geschiedenis van vrijheid’

In ons tweede webinar gaat Annelien De Dijn (UU) in gesprek met Matthijs Lok (UvA) over haar nieuwe boek “Freedom. An Unruly History” (Een weerbarstige geschiedenis van vrijheid), waarin zij 25 eeuwen denken over vrijheid in Europa en de Verenigde Staten bespreekt. 

De Dijn laat zien dat het Westerse denken over vrijheid in de loop van de geschiedenis radicaal is veranderd. In de oudheid was ‘vrij zijn’ vooral een strijd om zelfbestuur, maar Amerikaanse, Franse en ook Nederlandse contrarevolutionairen in de achttiende en negentiende eeuw kwamen met een nieuw concept van vrijheid op te proppen. Uit angst voor de grote massa die steeds resoluter hun rechten opeisten, was ‘vrij zijn’ ineens ‘vrij zijn van overheidsbemoeienis’. Hoe democratischer en inclusiever de staat, hoe luider de roep onder conservatieve denkers om een geprivilegieerde minderheid te beschermen tegen de staat – in de naam van vrijheid.

Stof genoeg dus voor een boeiende gedachtewisseling met Matthijs Lok over haar boek en over de actuele relevantie van haar onderzoek naar de geschiedenis van vrijheid. 

Dit webinar vindt plaats op 3 november tussen 17 en 18u. Na een korte inleiding van de Werkgroep Achttiende Eeuw zal Annelien De Dijn haar boek kort voorstellen, daarna gaat Matthijs Lok, die de geschiedenis van Europees conservatisme en contrarevolutie onderzoekt, met haar in gesprek. Aan het einde is er ook ruimte voor vragen van deelnemers van dit webinar. 

Voor meer informatie en registratie klik hier.

WAE Webinar: ‘Towards a new history of financial crises?’ (15 okt. 13.00)

Als gevolg van het coronavirus kon het Jaarcongres van de Werkgroep, ‘Making sense of finance’ dat in teken staat van het 300-jarig jubileum van de South Sea Bubble, dit najaar niet doorgaan. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid verplaatst naar maart 2021. Ter vervanging hiervan organiseert de Werkgroep een webinar rondom dit thema. Deze zal a.s. donderdag 15 oktober tussen 13.00 en 14.00 online te volgen zijn. Hieronder de (Engelse) aankondiging en het programma:

Precisely 300 years ago, the world experienced the very first international financial crisis. In 1720, a financial boom and bust raged from France, England and the Netherlands through Europe and the world. This crisis has long since generated heated public debates about the value and threats of the financial sector and inspired a new body of scholarship: financial history and theory.

For a long time, financial history has focused on market dynamics, and fought over the question whether financial bubbles are rational or irrational. This debate seems to be stalling historical research, while in the meantime the necessity to innovate the field becomes more urgent every day. With algorithms taking over markets, and the efficient market hypothesis under severe criticism, how should we rethink historical research? And: as the Western world is dropping into an economic crisis, the financial markets seem to be booming. How can historians help to explain these current developments? What can we learn from the past and how can we better attune the study of finance to current pressing questions?

The year 2020 is a timely moment to reflect on the history of finance and the future of financial history. Join us for a live webinar to learn more about financial crises from a historical perspective. You’ll get evidence-based insights from historians who will reflect on urgent questions through short pitches, followed by discussion.

Timetable (in Amsterdam):

13:00-13:05                Introduction by prof. dr. Fokko Jan Dijksterhuis (Chair Dutch-Belgian Society for Eighteenth Century Studies)

13:05-13:10                ‘Why studying financial crises makes no sense’ by prof. dr. Anne Murphy (University of Hertfordshire)

13:10-13:15                ‘How could we dive into historical financial crisis? What is still there from the past?’ by dr. Koji Yamamoto (University of Tokyo)

13:15-13:20                ‘What can a cultural history of finance bring us?’ by prof. dr. Inger Leemans (Vrije Universiteit Amsterdam & KNAW Humanities Cluster)

13:20-14:00                Discussion opened by prof. dr. Jakob de Haan (Dutch Central Bank)

Zoom-hosting and moderator: Floris van Berckel Smit, Vrije Universiteit Amsterdam.

Would you like to join this webinar?
Send an e-mail to Floris van Berckel Smit via f.j.n.van.berckelsmit@vu.nl.

This Webinar is organized as part of the NWO Internationalisation project ‘Banking on Financial Heritage. Towards a Sustainable Network for the History of Finance’. Info: https://history-of-finance.org/

Webinar WAE 6 okt. ‘Schelmen, Schurken & Schavuiten’

Dit najaar organiseert de Werkgroep Achttiende Eeuw een reeks webinars, iedere eerste dinsdagnamiddag van de maand. In het eerste webinar op 6 oktober (17.00-18.00) wordt het jaarboek van 2020 gepresenteerd.

In 2020 gaat het Jaarboek De Achttiende Eeuw op zoek naar achttiende-eeuwse schurken, schelmen en schandalen. Tien auteurs buigen zich over verschillende aspecten van libertinisme, criminaliteit en strafrecht. Ze geven op een vernieuwende manier aandacht aan de meerduidigheid en grilligheid van macht en aan de rol van lichamen, ervaringen en emoties daarbij. De diverse disciplinaire achtergronden van de auteurs zorgen voor een rijk palet aan toegankelijk geschreven nieuwe inzichten in de literatuur, cultuur, instellingen en maatschappij van de achttiende eeuw.

In dit webinar gaat gastredacteur Elwin Hofman in gesprek met drie auteurs die aan het themadossier meewerken. Ze vertellen hun favoriete schurkse, schelmse of schandalige achttiende-eeuwse anekdote en tonen wat die bijdraagt aan onze kennis van de achttiende eeuw.

Voor meer informatie en registratie klik hier.

Nieuw nummer Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman

Onlangs zag het nieuwe nummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman het licht, het eerste nummer van jaargang 43: ruim negentig bladzijden met bijzondere artikelen over Nederlandse en Duitse literatuur en de daarin beschreven levens. De artikelen reiken van de jeugd- en leerjaren van de in heel Europa befaamde Bernardus Nieuwentyt (1654-1718) tot het lievelingsverhaal van Multatuli. In het openingsartikel van Rietje van Vliet over ‘de molenaar van Sanssouci’, het verhaal waar Multatuli zo dol op was, komt de Verlichting als bron van inspiratie aan de orde. Meer Duitsland komt aan bod in de beschouwing van Viktoria Franke over Lisa oder das Weib wie es seyn sollte (1797) en meer Victoria in het artikel van Bart Seelemeyer over een Pruisisch soldatenlied uit 1787: ‘Ihr Preussen singt Victoria!’ In een gedegen artikel lanceert C. Houtman de onbekende schrijver J.A. Oostkamp en op vertrouwd nauwgezette wijze brengt John Besseling de jeugdjaren en studietijd van Nieuwentyt in beeld. Het stuk van Besseling, waarin de heterodoxe omgeving van Nieuwentyt wordt geschetst en zijn Leidse arrestatie wordt geanalyseerd, geeft de figuur van de fysicotheoloog een achtergrond die nu niet meer genegeerd kan worden. In de Mededelingen is als altijd ruimte voor mode (mutsen!) en voeding (vinken) en kritische aandacht voor recente publicaties. Wie de achttiende eeuw op de voet wil volgen en nieuwe visies op deze periode wil opdoen, mag zich de Mededelingen niet laten ontgaan.

Belangstellenden voor dit nummer en voor de geleerde trip naar Gorcum kunnen zich melden via post@weyerman.nl

Lees nu het nieuwste nummer van EMLC

Het nieuwste nummer van het multidisciplinaire Open Access tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC) staat nu online.  Met hierin de volgende bijdragen:

ARTICLES

David Onnekink
The Language of the Sea: Flags and Identities in Early Modern Dutch Marine Painting

Louise Deschryver
You Only Die Once: Calvinist Dying and the Senses in Lille and Tournai During the Dutch Revolt

Erik Swart
‘Heerloese knechten’: Unemployed Soldiers as a Security Threat in the Sixteenth-Century Netherlands

Jaco Zuijderduijn
Seeking Pieter Bruegel the Elder’s Father: Pieter Bruegel the Eldest (†1566), Pensioner in Sint-Janshuis Retirement Home, Bergen op Zoom

Raymond Fagel
The Origins of the Spanish Fury at Antwerp (1576): A Battle Within City Walls

Lees verder

Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2020

In 2020 reikt de Werkgroep Adelsgeschiedenis voor de derde maal de Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis uit.

De Virtus scriptieprijs wordt toegekend aan de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. De winnaar ontvangt naast de scriptieprijs een bedrag van 500 euro en krijgt de mogelijkheid de scriptie te bewerken tot een artikel dat, mits positief beoordeeld door de redactie en twee externe referenten, zal worden geplaatst in Virtus, Jaarboek voor adelsgeschiedenis.

Ingezonden scripties worden beoordeeld door een jury bestaande uit prof. dr. Koen Ottenheym (voorzitter), dr. Conrad Gietman, dr. Elyze Storms-Smeets en dr. Claartje Wesselink.

Meer informatie over Virtus scriptieprijs, zoals vereisten en contactgegevens, vindt u op: http://www.adelsgeschiedenis.nl/index.php/nl/scriptieprijs.

Uiterlijke datum van inzending is 1 oktober 2020.

De Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Stichting Professor van Winter Fonds

CfP Jaarcongres 2020 (deadline verlengd tot 15 mei)

Conference date: October 15, 2020
Location: Amsterdam
Submission deadline: May 15, 2020
2020 marks the 300-year anniversary of the 1720 South Sea Bubble, a turning point in the history of finance. Starting in France, England and the Low Countries, the bubbles left their mark on Europe and beyond. They also sparked a wide public debate on the value and dangers of speculation. Far more than a financial incident, the bubbles prompted all kinds of cultural anxiety. The many pamphlets, plays and prints, some of which were collected in The Great Mirror of Folly, attest to this and served not only to ridicule, but also to make sense of finance.

This conference seeks to make sense of the cultural and social understanding and impact of finance in the long eighteenth century. It takes 1720 as a watershed moment, but also welcomes challenges to a historiographical trend that treats the Bubbles as a rupture in the development of early modern finance while overlooking continuities and longer-term trends.

This conference challenges scholars of the long-eighteenth century to step forward and make fresh engagement with financial history and related public debates. We invite scholars from backgrounds such as cultural history, art history, literary studies and the history of knowledge and science to investigate the different ways in which the world of finance was entwined with different systems of knowledge, and how financial practices shaped, and were shaped by, society and culture as a whole. As explained below, this conference will be followed by a one-day conference with policy makers and banking professionals. Therefore we specifically encourage papers that explore broader implications of their findings both for the more traditional financial history and for our understanding of finance today.

Topics include, but are not limited to:
 Cultural responses to finance and speculation in the long 18thcentury.
 The global and colonial dimension of European financialisation.
 Understanding the material culture and physical heritage of finance
 Representations of finance and financiers and their practices.
 Critical analyses or historicization of concepts used in finance, such as bubbles, investment, speculation and interest.
 How the ‘science’ of finance was embedded in and shaped by other knowledge domains.

We welcome submissions for individual papers (20 minutes). Paper proposals should include a title, a 300-word summary, and a 50-word biographical blurb. Proposals may only be submitted in English. The final deadline for all submissions is March 31, 2020. Speakers will be informed about their participation by April 14.

Please send your proposal to: historyoffinance@gmail.com

The conference will be preceded by a performance of stock-jobbing play of 1720, and followed by a one-day public event in which historians discuss the current urgency of making sense of finance with the financial sector, policy makers and other experts. More information about these events will be posted on: https://history-of-finance.org.

Winnaar Scriptieprijs 2018-2019 bekend!

De jury, bestaande uit Fokko Jan Dijksterhuis, Karen Hollewand en Christophe Madelein, heeft besloten Tim van Polanen uit te roepen tot laureaat van de Scriptieprijs 2019 voor zijn eindverhandeling ‘Hermanus Noordkerk (1702-1771): een onderzoek naar de beroemdste Amsterdamse advocaat in de achttiende eeuw’ (Universiteit Leiden, master geschiedenis, begeleider: Prof. dr. Judith Pollmann). De jury roemt de originaliteit van het onderwerp en de vraagstelling over advocatuur in de 18de eeuw alsook de excellente uitwerking van de onderzoeksvragen. De studie is zowel analytisch als historisch breed en combineert historische vaardigheden met juridisch-inhoudelijke kennis van zaken. Het is een gedegen onderzoek waarbij de kritische omgang met zowel primaire als secundaire bronnen opvalt. Tim van Polanen slaagt erin een eigen positie in te nemen.

CfP: ‘Dealing with disasters’ (deadline 1 juni 2020)

Nowadays, we are constantly confronted with frantic reports on natural calamities. Major news outlets describe the potentially cataclysmic effects of the latest forest fires, floods, and storms – and due to the ongoing climate crisis, extreme weather events can be expected to have ever greater impacts on our lives. If we are left wondering how we should deal with these disasters, we should also acknowledge that natural calamities have always occurred and have affected human experience in myriad ways.
For many centuries, news about catastrophic events has been disseminated via media such as pamphlets, chronicles, poems, and prints. This conference seeks to address the cultural representations that reflected and shaped the ways in which people learned and thought about disasters that occurred either nearby or far away, both in time and space.

Lees verder

Thijssen-Schoute MA scriptieprijs 2020

The Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Foundation is soliciting nominations for the 2020 award for the best MA-thesis on early modern Dutch intellectual history. Established in 1961, Louise Thijssen-Schoute Foundation aims to encourage research in the history of ideas of the early modern Netherlands. According to the will of Dr. Thijssen-Schoute – the author of an influential work on Dutch Cartesianism – financial support could be given to projects and publications conferences devoted to the emergence and dissemination of new philosophical ideas, as well as the intersections of literature and science in the seventeenth- and early eighteenth century. Moreover, the Foundation recently has established special chairs at VU University Amsterdam and the Radboud University Nijmegen.

Lees verder