Workshop & lezing: Benjamin Schmidt, “Alchemy at Meissen” (Amsterdam, 11 november 2015)

Poster Graduate lecture Benjamin Schmidt-01.jpgOp 11 november 2015 organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam een lezing van prof. dr. Benjamin Schmidt (University of Washington, Seattle).

In zijn lezing, getiteld Alchemy at Meissen, or How China became china (and Europe transmuted the world), gaat prof. Schmidt dieper in op de Europese ‘ontdekking’ van China in 1708, en op de invloed van China op, onder andere, de porseleinproductie.

Het volledige programma van de lezing, inclusief abstract, kan u hier downloaden.

Voorafgaand aan de lezing vindt voor geïnteresseerde studenten en onderzoekers ook een workshop plaats. Tijdens de workshop zullen de deelnemers samen met prof. dr. Benjamin Schmidt enkele hoofdstukken lezen en bespreken uit diens nieuwste boek, Inventing exoticism.

Studenten en onderzoekers die willen deelnemen aan de workshop, dienen contact op te nemen met prof. dr. Inger Leemans, i.b.leemans@vu.nl.

Workshop:
Datum: 11 november 2015
Tijd: 13.30-15.00

Lezing:
Datum: 11 november 2015
Tijd: 15.30-18.00
Locatie: VU, Main Building, room 11A24

Seminar: Margaret Jacob, “The First Knowledge Economy” (8 mei 2014, Nijmegen)

jacob_first_knowledge_economyOp donderdagmiddag 8 mei 2014 organiseert het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen een seminar met Verlichtingshistorica Margaret Jacob (UCLA). De workshop vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van Jacobs boek The First Knowledge Economy. Human Capital and the European Economy, 1750-1850 (Cambridge). Meer informatie, inclusief de mogelijkheid tot registratie, vindt u hier.

Kenniseconomie is een modern slagwoord. Volgens economen en politici is niets zo belangrijk voor een bloeiende economie als onderwijs en wetenschap. Is dat een nieuwe gedachte? De Amerikaanse historica Margaret Jacob meent van niet.

In haar boek The First Knowledge Economy (2014) onderzoekt Jacob het ontstaan van de Industriële Revolutie in Groot-Brittannië (1750-1850). Ze benadrukt hoe belangrijk kennis hierbij was: wetenschap, techniek en vernieuwend onderwijs waren volgens haar het geheim achter de industrialisering. Ook verklaart ze waarom Nederland en andere landen aanvankelijk zo achterliepen in deze revolutionaire ontwikkeling.

Margaret Jacobs onderzoek werpt kortom een nieuw licht op de betekenis van kennis als de motor van moderne economieën.

Workshop: “Early eighteenth-century experimental philosophy in the Dutch Republic” (Brussel, 7 juli 2014)

VUBOp maandag 7 juli 2014 organiseren het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie en het Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie der Wetenschappen de internationale workshop “Early eighteenth-century experimental philosophy in the Dutch Republic”.

De workshop zal plaatsvinden in de Rubenszaal van het Paleis der Academiën. Registratie is gratis maar verplicht en dient voor 1 juli 2014 te gebeuren via jip.van.besouw@vub.ac.be. Alle informatie over de workshop, inclusief het programma, vindt u hier.

Workshop: “Battlefield Emotions 1550-1850” (Gent, 13-15 februari 2014)

Dujardin-001Van 13 tot 15 februari 2014 organiseren de Group for Early Modern Studies Ghent University (GEMS) en het Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies (ACCESS) een internationale workshop getiteld “Battlefield Emotions 1550-1850”.

De workshop verkent evoluties in de emotionele cultuur in relatie tot het vroeg-moderne slagveld. Die “battlefield emotions” worden beschouwd als de emoties van het individu in het aanschijn van het geweld en de dood, zoals ze worden uitgedrukt in woord en beeld, lied en gebaar, ritueel en object.

Het volledige programma kan u bekijken op de website van de workshop.