Online lezing ‘‘Doubts about man’: Apes and global markets in Enlightenment debates’ (24 nov.)

De Global Intellectual History onderzoeksgroep van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht organiseren op 24 november om 16.00 een online seminar getiteld: “‘Doubts about man’: Apes and global markets in Enlightenment debates”. Hierbij de uitnodiging:

In her lecture, Silvia Sebastiani will discuss how Europe’s trade of apes, slaves and goods tested the boundaries of humanity during the Enlightenment. She will look at scientific, political and legal debates raised by the introduction, dissection and public exposition of the so called ‘orangutan’ in European metropoles, paying specific attention to the British context: how does the ‘orangutan’ contribute to our understanding of Enlightenment ‘science of man’? In what ways has it been used to conceptualize humanity? Eighteenth-century physicians, natural historians, geographers, lawyers, or merchants, while reframing the borders between humans and apes, also contributed to increase the distance between the ‘savage’ and the ‘civilized’ peoples: whereas the human/animal divide lowered, the divide between human ‘races’ increased and crystallized.

Silvia Sebastiani is “maître de conférences” (associate professor) at the École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. She obtained her PhD at the European University Institute with a thesis on race and gender in the Scottish Enlightenment. Her book The Scottish Enlightenment. Race, Gender and the Limits of Progress (2013) was awarded the Istvan Hont prize for the best book in intellectual history of the year. In 2017-2018 she stayed at the Princeton Institute for Advanced Study. Her current research is about Enlightenment debates on slavery and the boundaries between man and apes in the context of empire.

Date: 24 November 2020, 16.00-17.30, online

Register by sending an e-mail to: info@globalintellectualhistory.org

See also: https://globalintellectualhistory.org/

Webinar WAE 1 dec. ‘Brieven van een Russische reiziger’

In ons derde webinar vertelt Emmanuel Waegemans ons over ‘‘Brieven van een Russische reiziger”, een werk van de Russische schrijver, criticus en historicus Nikolaj Karamzin (1766-1826) waarin hij verslag doet van zijn Bildungsreise door het Westen. 

Een jonge, knappe Rus, goed voorzien van geld, vertrekt op Bildungsreise naar het rustige Westen – Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Engeland, maar tijdens zijn Grand Tour breekt in Frankrijk de Revolutie uit, waar hij ongewild getuige van wordt. Op deze 18 maanden durende reis ontmoet de ontwikkelde Rus veel mensen, sluit vriendschappen en heeft een scherp oog voor het leven in de landen waar hij doortrekt. Hij is vol lof over de ontwikkelde Duitsers, de natuurminnende Zwitsers, de lieftallige, maar lichtzinnige Fransen en de flegmatieke Engelsen. Zijn verhaal is doorspekt van humor en ironie en van het verlangen naar een aristocratisch verleden dat stilletjes aan het verdwijnen is. De eerste liefdesverklaring van een Rus aan het Westen. Uiterst actueel.

Het webinar vindt plaats op dinsdag 1 december tussen 16 en 17u.

Voor meer informatie en registratie zie hier.

Webinar WAE 3 nov. ‘Een weerbarstige geschiedenis van vrijheid’

In ons tweede webinar gaat Annelien De Dijn (UU) in gesprek met Matthijs Lok (UvA) over haar nieuwe boek “Freedom. An Unruly History” (Een weerbarstige geschiedenis van vrijheid), waarin zij 25 eeuwen denken over vrijheid in Europa en de Verenigde Staten bespreekt. 

De Dijn laat zien dat het Westerse denken over vrijheid in de loop van de geschiedenis radicaal is veranderd. In de oudheid was ‘vrij zijn’ vooral een strijd om zelfbestuur, maar Amerikaanse, Franse en ook Nederlandse contrarevolutionairen in de achttiende en negentiende eeuw kwamen met een nieuw concept van vrijheid op te proppen. Uit angst voor de grote massa die steeds resoluter hun rechten opeisten, was ‘vrij zijn’ ineens ‘vrij zijn van overheidsbemoeienis’. Hoe democratischer en inclusiever de staat, hoe luider de roep onder conservatieve denkers om een geprivilegieerde minderheid te beschermen tegen de staat – in de naam van vrijheid.

Stof genoeg dus voor een boeiende gedachtewisseling met Matthijs Lok over haar boek en over de actuele relevantie van haar onderzoek naar de geschiedenis van vrijheid. 

Dit webinar vindt plaats op 3 november tussen 17 en 18u. Na een korte inleiding van de Werkgroep Achttiende Eeuw zal Annelien De Dijn haar boek kort voorstellen, daarna gaat Matthijs Lok, die de geschiedenis van Europees conservatisme en contrarevolutie onderzoekt, met haar in gesprek. Aan het einde is er ook ruimte voor vragen van deelnemers van dit webinar. 

Voor meer informatie en registratie klik hier.

WAE Webinar: ‘Towards a new history of financial crises?’ (15 okt. 13.00)

Als gevolg van het coronavirus kon het Jaarcongres van de Werkgroep, ‘Making sense of finance’ dat in teken staat van het 300-jarig jubileum van de South Sea Bubble, dit najaar niet doorgaan. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid verplaatst naar maart 2021. Ter vervanging hiervan organiseert de Werkgroep een webinar rondom dit thema. Deze zal a.s. donderdag 15 oktober tussen 13.00 en 14.00 online te volgen zijn. Hieronder de (Engelse) aankondiging en het programma:

Precisely 300 years ago, the world experienced the very first international financial crisis. In 1720, a financial boom and bust raged from France, England and the Netherlands through Europe and the world. This crisis has long since generated heated public debates about the value and threats of the financial sector and inspired a new body of scholarship: financial history and theory.

For a long time, financial history has focused on market dynamics, and fought over the question whether financial bubbles are rational or irrational. This debate seems to be stalling historical research, while in the meantime the necessity to innovate the field becomes more urgent every day. With algorithms taking over markets, and the efficient market hypothesis under severe criticism, how should we rethink historical research? And: as the Western world is dropping into an economic crisis, the financial markets seem to be booming. How can historians help to explain these current developments? What can we learn from the past and how can we better attune the study of finance to current pressing questions?

The year 2020 is a timely moment to reflect on the history of finance and the future of financial history. Join us for a live webinar to learn more about financial crises from a historical perspective. You’ll get evidence-based insights from historians who will reflect on urgent questions through short pitches, followed by discussion.

Timetable (in Amsterdam):

13:00-13:05                Introduction by prof. dr. Fokko Jan Dijksterhuis (Chair Dutch-Belgian Society for Eighteenth Century Studies)

13:05-13:10                ‘Why studying financial crises makes no sense’ by prof. dr. Anne Murphy (University of Hertfordshire)

13:10-13:15                ‘How could we dive into historical financial crisis? What is still there from the past?’ by dr. Koji Yamamoto (University of Tokyo)

13:15-13:20                ‘What can a cultural history of finance bring us?’ by prof. dr. Inger Leemans (Vrije Universiteit Amsterdam & KNAW Humanities Cluster)

13:20-14:00                Discussion opened by prof. dr. Jakob de Haan (Dutch Central Bank)

Zoom-hosting and moderator: Floris van Berckel Smit, Vrije Universiteit Amsterdam.

Would you like to join this webinar?
Send an e-mail to Floris van Berckel Smit via f.j.n.van.berckelsmit@vu.nl.

This Webinar is organized as part of the NWO Internationalisation project ‘Banking on Financial Heritage. Towards a Sustainable Network for the History of Finance’. Info: https://history-of-finance.org/

Webinar WAE 6 okt. ‘Schelmen, Schurken & Schavuiten’

Dit najaar organiseert de Werkgroep Achttiende Eeuw een reeks webinars, iedere eerste dinsdagnamiddag van de maand. In het eerste webinar op 6 oktober (17.00-18.00) wordt het jaarboek van 2020 gepresenteerd.

In 2020 gaat het Jaarboek De Achttiende Eeuw op zoek naar achttiende-eeuwse schurken, schelmen en schandalen. Tien auteurs buigen zich over verschillende aspecten van libertinisme, criminaliteit en strafrecht. Ze geven op een vernieuwende manier aandacht aan de meerduidigheid en grilligheid van macht en aan de rol van lichamen, ervaringen en emoties daarbij. De diverse disciplinaire achtergronden van de auteurs zorgen voor een rijk palet aan toegankelijk geschreven nieuwe inzichten in de literatuur, cultuur, instellingen en maatschappij van de achttiende eeuw.

In dit webinar gaat gastredacteur Elwin Hofman in gesprek met drie auteurs die aan het themadossier meewerken. Ze vertellen hun favoriete schurkse, schelmse of schandalige achttiende-eeuwse anekdote en tonen wat die bijdraagt aan onze kennis van de achttiende eeuw.

Voor meer informatie en registratie klik hier.

Nieuw nummer Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman

Onlangs zag het nieuwe nummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman het licht, het eerste nummer van jaargang 43: ruim negentig bladzijden met bijzondere artikelen over Nederlandse en Duitse literatuur en de daarin beschreven levens. De artikelen reiken van de jeugd- en leerjaren van de in heel Europa befaamde Bernardus Nieuwentyt (1654-1718) tot het lievelingsverhaal van Multatuli. In het openingsartikel van Rietje van Vliet over ‘de molenaar van Sanssouci’, het verhaal waar Multatuli zo dol op was, komt de Verlichting als bron van inspiratie aan de orde. Meer Duitsland komt aan bod in de beschouwing van Viktoria Franke over Lisa oder das Weib wie es seyn sollte (1797) en meer Victoria in het artikel van Bart Seelemeyer over een Pruisisch soldatenlied uit 1787: ‘Ihr Preussen singt Victoria!’ In een gedegen artikel lanceert C. Houtman de onbekende schrijver J.A. Oostkamp en op vertrouwd nauwgezette wijze brengt John Besseling de jeugdjaren en studietijd van Nieuwentyt in beeld. Het stuk van Besseling, waarin de heterodoxe omgeving van Nieuwentyt wordt geschetst en zijn Leidse arrestatie wordt geanalyseerd, geeft de figuur van de fysicotheoloog een achtergrond die nu niet meer genegeerd kan worden. In de Mededelingen is als altijd ruimte voor mode (mutsen!) en voeding (vinken) en kritische aandacht voor recente publicaties. Wie de achttiende eeuw op de voet wil volgen en nieuwe visies op deze periode wil opdoen, mag zich de Mededelingen niet laten ontgaan.

Belangstellenden voor dit nummer en voor de geleerde trip naar Gorcum kunnen zich melden via post@weyerman.nl

Lees nu het nieuwste nummer van EMLC

Het nieuwste nummer van het multidisciplinaire Open Access tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC) staat nu online.  Met hierin de volgende bijdragen:

ARTICLES

David Onnekink
The Language of the Sea: Flags and Identities in Early Modern Dutch Marine Painting

Louise Deschryver
You Only Die Once: Calvinist Dying and the Senses in Lille and Tournai During the Dutch Revolt

Erik Swart
‘Heerloese knechten’: Unemployed Soldiers as a Security Threat in the Sixteenth-Century Netherlands

Jaco Zuijderduijn
Seeking Pieter Bruegel the Elder’s Father: Pieter Bruegel the Eldest (†1566), Pensioner in Sint-Janshuis Retirement Home, Bergen op Zoom

Raymond Fagel
The Origins of the Spanish Fury at Antwerp (1576): A Battle Within City Walls

Lees verder

Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2020

In 2020 reikt de Werkgroep Adelsgeschiedenis voor de derde maal de Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis uit.

De Virtus scriptieprijs wordt toegekend aan de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. De winnaar ontvangt naast de scriptieprijs een bedrag van 500 euro en krijgt de mogelijkheid de scriptie te bewerken tot een artikel dat, mits positief beoordeeld door de redactie en twee externe referenten, zal worden geplaatst in Virtus, Jaarboek voor adelsgeschiedenis.

Ingezonden scripties worden beoordeeld door een jury bestaande uit prof. dr. Koen Ottenheym (voorzitter), dr. Conrad Gietman, dr. Elyze Storms-Smeets en dr. Claartje Wesselink.

Meer informatie over Virtus scriptieprijs, zoals vereisten en contactgegevens, vindt u op: http://www.adelsgeschiedenis.nl/index.php/nl/scriptieprijs.

Uiterlijke datum van inzending is 1 oktober 2020.

De Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Stichting Professor van Winter Fonds

CfP: Liefde, Passie & Erotiek

Themadossier Jaarboek De Achttiende Eeuw 2021

Als de rede de slaaf is van de passies, zo Hume het wil, wat is dan de plaats van de passies in de eeuw van de rede? In 2021 gaat het themadossier van het Jaarboek De Achttiende Eeuw over liefde, hartstocht en erotiek tijdens de Verlichting. We zijn op zoek naar bijdragen die ingaan op diverse – literaire, historische, artistieke of filosofische – aspecten van amoureuze praktijken, gaande van kerkelijke huwelijken tot libertijnse losbandigheden en alles ertussenin. Hoe werden liefde en seks beleefd, bekeken en beoordeeld in de achttiende eeuw, en beschreven en verbeeld in, onder meer, wetenschappelijke teksten, brieven, romans, juridische documenten en de visuele cultuur? Welke verschuivingen vonden plaats in de opvattingen over liefde, seks en erotiek, en wat was hierbij de rol van de kerk, de staat en andere controlerende instanties? De liefde laat zich niet begrenzen, dus welkom zijn artikelen over liefde in al haar (gender- en seksuele) diversiteit in de lange achttiende eeuw (1670-1830) zonder geografische beperkingen.

Geïnteresseerden kunnen tot 1 juli 2020 een kort abstract (max. 300 woorden) insturen naar delphine.calle@ugent.be en jaarboek@18e-eeuw.nl. Voordien informeel aftoetsen wordt aangemoedigd. Van de geselecteerde voorstellen worden de volledige artikelen van maximaal 6.000 woorden verwacht tegen 1 februari 2021. De artikelen worden aan redactionele peer review onderworpen.

Afbeelding: Jean-Honoré Fragonard, ‘Le Verrou’ (1776-1779). Parijs: Louvre.

CfP Jaarcongres 2020 (deadline verlengd tot 15 mei)

Conference date: October 15, 2020
Location: Amsterdam
Submission deadline: May 15, 2020
2020 marks the 300-year anniversary of the 1720 South Sea Bubble, a turning point in the history of finance. Starting in France, England and the Low Countries, the bubbles left their mark on Europe and beyond. They also sparked a wide public debate on the value and dangers of speculation. Far more than a financial incident, the bubbles prompted all kinds of cultural anxiety. The many pamphlets, plays and prints, some of which were collected in The Great Mirror of Folly, attest to this and served not only to ridicule, but also to make sense of finance.

This conference seeks to make sense of the cultural and social understanding and impact of finance in the long eighteenth century. It takes 1720 as a watershed moment, but also welcomes challenges to a historiographical trend that treats the Bubbles as a rupture in the development of early modern finance while overlooking continuities and longer-term trends.

This conference challenges scholars of the long-eighteenth century to step forward and make fresh engagement with financial history and related public debates. We invite scholars from backgrounds such as cultural history, art history, literary studies and the history of knowledge and science to investigate the different ways in which the world of finance was entwined with different systems of knowledge, and how financial practices shaped, and were shaped by, society and culture as a whole. As explained below, this conference will be followed by a one-day conference with policy makers and banking professionals. Therefore we specifically encourage papers that explore broader implications of their findings both for the more traditional financial history and for our understanding of finance today.

Topics include, but are not limited to:
 Cultural responses to finance and speculation in the long 18thcentury.
 The global and colonial dimension of European financialisation.
 Understanding the material culture and physical heritage of finance
 Representations of finance and financiers and their practices.
 Critical analyses or historicization of concepts used in finance, such as bubbles, investment, speculation and interest.
 How the ‘science’ of finance was embedded in and shaped by other knowledge domains.

We welcome submissions for individual papers (20 minutes). Paper proposals should include a title, a 300-word summary, and a 50-word biographical blurb. Proposals may only be submitted in English. The final deadline for all submissions is March 31, 2020. Speakers will be informed about their participation by April 14.

Please send your proposal to: historyoffinance@gmail.com

The conference will be preceded by a performance of stock-jobbing play of 1720, and followed by a one-day public event in which historians discuss the current urgency of making sense of finance with the financial sector, policy makers and other experts. More information about these events will be posted on: https://history-of-finance.org.