Lees nu het nieuwste nummer van EMLC

Het nieuwste nummer van het multidisciplinaire Open Access tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC) staat nu online.  Met hierin de volgende bijdragen:

ARTICLES

David Onnekink
The Language of the Sea: Flags and Identities in Early Modern Dutch Marine Painting

Louise Deschryver
You Only Die Once: Calvinist Dying and the Senses in Lille and Tournai During the Dutch Revolt

Erik Swart
‘Heerloese knechten’: Unemployed Soldiers as a Security Threat in the Sixteenth-Century Netherlands

Jaco Zuijderduijn
Seeking Pieter Bruegel the Elder’s Father: Pieter Bruegel the Eldest (†1566), Pensioner in Sint-Janshuis Retirement Home, Bergen op Zoom

Raymond Fagel
The Origins of the Spanish Fury at Antwerp (1576): A Battle Within City Walls

Lees verder

Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2020

In 2020 reikt de Werkgroep Adelsgeschiedenis voor de derde maal de Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis uit.

De Virtus scriptieprijs wordt toegekend aan de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. De winnaar ontvangt naast de scriptieprijs een bedrag van 500 euro en krijgt de mogelijkheid de scriptie te bewerken tot een artikel dat, mits positief beoordeeld door de redactie en twee externe referenten, zal worden geplaatst in Virtus, Jaarboek voor adelsgeschiedenis.

Ingezonden scripties worden beoordeeld door een jury bestaande uit prof. dr. Koen Ottenheym (voorzitter), dr. Conrad Gietman, dr. Elyze Storms-Smeets en dr. Claartje Wesselink.

Meer informatie over Virtus scriptieprijs, zoals vereisten en contactgegevens, vindt u op: http://www.adelsgeschiedenis.nl/index.php/nl/scriptieprijs.

Uiterlijke datum van inzending is 1 oktober 2020.

De Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Stichting Professor van Winter Fonds

CfP: Liefde, Passie & Erotiek

Themadossier Jaarboek De Achttiende Eeuw 2021

Als de rede de slaaf is van de passies, zo Hume het wil, wat is dan de plaats van de passies in de eeuw van de rede? In 2021 gaat het themadossier van het Jaarboek De Achttiende Eeuw over liefde, hartstocht en erotiek tijdens de Verlichting. We zijn op zoek naar bijdragen die ingaan op diverse – literaire, historische, artistieke of filosofische – aspecten van amoureuze praktijken, gaande van kerkelijke huwelijken tot libertijnse losbandigheden en alles ertussenin. Hoe werden liefde en seks beleefd, bekeken en beoordeeld in de achttiende eeuw, en beschreven en verbeeld in, onder meer, wetenschappelijke teksten, brieven, romans, juridische documenten en de visuele cultuur? Welke verschuivingen vonden plaats in de opvattingen over liefde, seks en erotiek, en wat was hierbij de rol van de kerk, de staat en andere controlerende instanties? De liefde laat zich niet begrenzen, dus welkom zijn artikelen over liefde in al haar (gender- en seksuele) diversiteit in de lange achttiende eeuw (1670-1830) zonder geografische beperkingen.

Geïnteresseerden kunnen tot 1 juli 2020 een kort abstract (max. 300 woorden) insturen naar delphine.calle@ugent.be en jaarboek@18e-eeuw.nl. Voordien informeel aftoetsen wordt aangemoedigd. Van de geselecteerde voorstellen worden de volledige artikelen van maximaal 6.000 woorden verwacht tegen 1 februari 2021. De artikelen worden aan redactionele peer review onderworpen.

Afbeelding: Jean-Honoré Fragonard, ‘Le Verrou’ (1776-1779). Parijs: Louvre.

CfP Jaarcongres 2020 (deadline verlengd tot 15 mei)

Conference date: October 15, 2020
Location: Amsterdam
Submission deadline: May 15, 2020
2020 marks the 300-year anniversary of the 1720 South Sea Bubble, a turning point in the history of finance. Starting in France, England and the Low Countries, the bubbles left their mark on Europe and beyond. They also sparked a wide public debate on the value and dangers of speculation. Far more than a financial incident, the bubbles prompted all kinds of cultural anxiety. The many pamphlets, plays and prints, some of which were collected in The Great Mirror of Folly, attest to this and served not only to ridicule, but also to make sense of finance.

This conference seeks to make sense of the cultural and social understanding and impact of finance in the long eighteenth century. It takes 1720 as a watershed moment, but also welcomes challenges to a historiographical trend that treats the Bubbles as a rupture in the development of early modern finance while overlooking continuities and longer-term trends.

This conference challenges scholars of the long-eighteenth century to step forward and make fresh engagement with financial history and related public debates. We invite scholars from backgrounds such as cultural history, art history, literary studies and the history of knowledge and science to investigate the different ways in which the world of finance was entwined with different systems of knowledge, and how financial practices shaped, and were shaped by, society and culture as a whole. As explained below, this conference will be followed by a one-day conference with policy makers and banking professionals. Therefore we specifically encourage papers that explore broader implications of their findings both for the more traditional financial history and for our understanding of finance today.

Topics include, but are not limited to:
 Cultural responses to finance and speculation in the long 18thcentury.
 The global and colonial dimension of European financialisation.
 Understanding the material culture and physical heritage of finance
 Representations of finance and financiers and their practices.
 Critical analyses or historicization of concepts used in finance, such as bubbles, investment, speculation and interest.
 How the ‘science’ of finance was embedded in and shaped by other knowledge domains.

We welcome submissions for individual papers (20 minutes). Paper proposals should include a title, a 300-word summary, and a 50-word biographical blurb. Proposals may only be submitted in English. The final deadline for all submissions is March 31, 2020. Speakers will be informed about their participation by April 14.

Please send your proposal to: historyoffinance@gmail.com

The conference will be preceded by a performance of stock-jobbing play of 1720, and followed by a one-day public event in which historians discuss the current urgency of making sense of finance with the financial sector, policy makers and other experts. More information about these events will be posted on: https://history-of-finance.org.

Winnaar Scriptieprijs 2018-2019 bekend!

De jury, bestaande uit Fokko Jan Dijksterhuis, Karen Hollewand en Christophe Madelein, heeft besloten Tim van Polanen uit te roepen tot laureaat van de Scriptieprijs 2019 voor zijn eindverhandeling ‘Hermanus Noordkerk (1702-1771): een onderzoek naar de beroemdste Amsterdamse advocaat in de achttiende eeuw’ (Universiteit Leiden, master geschiedenis, begeleider: Prof. dr. Judith Pollmann). De jury roemt de originaliteit van het onderwerp en de vraagstelling over advocatuur in de 18de eeuw alsook de excellente uitwerking van de onderzoeksvragen. De studie is zowel analytisch als historisch breed en combineert historische vaardigheden met juridisch-inhoudelijke kennis van zaken. Het is een gedegen onderzoek waarbij de kritische omgang met zowel primaire als secundaire bronnen opvalt. Tim van Polanen slaagt erin een eigen positie in te nemen.

CfP: ‘Dealing with disasters’ (deadline 1 juni 2020)

Nowadays, we are constantly confronted with frantic reports on natural calamities. Major news outlets describe the potentially cataclysmic effects of the latest forest fires, floods, and storms – and due to the ongoing climate crisis, extreme weather events can be expected to have ever greater impacts on our lives. If we are left wondering how we should deal with these disasters, we should also acknowledge that natural calamities have always occurred and have affected human experience in myriad ways.
For many centuries, news about catastrophic events has been disseminated via media such as pamphlets, chronicles, poems, and prints. This conference seeks to address the cultural representations that reflected and shaped the ways in which people learned and thought about disasters that occurred either nearby or far away, both in time and space.

Lees verder

Thijssen-Schoute MA scriptieprijs 2020

The Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Foundation is soliciting nominations for the 2020 award for the best MA-thesis on early modern Dutch intellectual history. Established in 1961, Louise Thijssen-Schoute Foundation aims to encourage research in the history of ideas of the early modern Netherlands. According to the will of Dr. Thijssen-Schoute – the author of an influential work on Dutch Cartesianism – financial support could be given to projects and publications conferences devoted to the emergence and dissemination of new philosophical ideas, as well as the intersections of literature and science in the seventeenth- and early eighteenth century. Moreover, the Foundation recently has established special chairs at VU University Amsterdam and the Radboud University Nijmegen.

Lees verder

Call for Papers Jaarcongres Werkgroep 18e Eeuw “Making sense of finance” (deadline 31 maart)

Conference date: October 15, 2020
Location: Amsterdam
Submission deadline: March 31, 2020

2020 marks the 300-year anniversary of the 1720 South Sea Bubble, a turning point in the history of finance. Starting in France, England and the Low Countries, the bubbles left their mark on Europe and beyond. They also sparked a wide public debate on the value and dangers of speculation. Far more than a financial incident, the bubbles prompted all kinds of cultural anxiety. The many pamphlets, plays and prints, some of which were collected in The Great Mirror of Folly, attest to this and served not only to ridicule, but also to make sense of finance.

Lees verder

CfP: ‘Exploring interdisciplinary approaches to songs and practices of singing (1200-today)’ (deadline 20 dec.)

THALIA en het Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies nodigen onderzoekers uit om deel te nemen aan het congres ‘Exploring interdisciplinary approaches to songs and practices of singing (1200-today)’ dat op 1-3 maart 2020 te Ghent zal plaatsvinden. Onderstaand de Call for Papers:

Lees verder