Registration

Locatie: Het jaarcongres zal plaatsvinden in het troongebouw van het Paleis der Academiën in Brussel, op 10 maart (13u-18u) en 11 maart (9u – ca. 17u30). Adres: Hertogsstraat 1, 1000 Brussel. Voorafgaand zal de Algemene Ledenvergadering van de werkgroep plaatsvinden (11u-12u).

Aanmelding: Wie het congres wil bijwonen dient zich aan te melden via e-mail bij Klaas Van Gelder (Klaas.VanGelder@UGent.be). De aanmeldingsdeadline is 6 maart 2016.

Deelname kost € 25 voor één dag, € 40 voor twee dagen. Leden betalen een verminderd tarief van € 20 voor één dag of € 35 voor beide congresdagen. Deze deelnamekost dient tevens ten laatste op 6 maart aan de werkgroep te worden overgemaakt onder vermelding van “Jaarcongres WAE 2016”.

  • Nederland: IBAN NL09 INGB 000 5533514 BIC: INGBNL2A, t.n.v. Werkgroep 18e Eeuw, Ten Boer.
  • Deelnemers vanuit België kunnen gebruik maken van: IBAN BE05 0001 71406575; BIC BPOTBEB1XXX

Bevestiging van de registratie volgt na ontvangst van het bedrag op de rekening van de Werkgroep.