Word lid

Het lidmaatschap van de Werkgroep 18e Eeuw staat open voor alle belangstellenden.

De contributie bedraagt € 37 voor gewone leden, € 51 voor instellingen. Studenten betalen € 12 per jaar (voor maximaal drie jaar). Leden ontvangen het Jaarboek De Achttiende Eeuw. Voor leden buiten de Benelux wordt een toeslag van € 8 gerekend in verband met de verzendkosten naar het buitenland.

Uitgeverij AUP verzorgt de abonnementenadministratie. Opgave graag bij de uitgever, via onderstaande contactgegevens. U krijgt van de uitgeverij een nota om het lidmaatschap te betalen. Geef bij opgave ook aan of u een individueel lidmaatschap, studentenlidmaatschap of instellingslidmaatschap wenst.

Opzegging én aanmelding dienen te gebeuren bij de uitgever, voor de aanvang van een nieuwe jaargang.

Voor aanmelden, vragen of ander contact met AUP, gelieve te mailen naar: abonnementen@aup.nl.

Voor meer algemene vragen omtrent het lidmaatschap: secretaris@18e-eeuw.nl.