De werkgroep heeft tot doel om onderzoek naar alle aspecten van de achttiende-eeuwse geschiedenis in België en Nederland te stimuleren. Als vereniging staat zij open voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van de achttiende eeuw; van de geïnteresseerde leek tot de professionele onderzoeker. De Werkgroep functioneert als doorgeefluik van kennis van de achttiende-eeuwse cultuur en geschiedenis en als ontmoetingsplaats voor leden en geïnteresseerden.

De Werkgroep wil haar doelstellingen in de eerste plaats bereiken door het organiseren van jaarlijkse congressen en door de uitgave van het tijdschrift De Achttiende Eeuw. Via de elektronische nieuwsbrief houdt de Werkgroep de leden op de hoogte van congressen, ‘calls for papers’, gastlezingen van buitenlandse experts en actualiteiten.

De Werkgroep 18e Eeuw is opgericht in 1968 in een periode waarin de Franse avant garde van de achttiende eeuw -de zogenoemde Lumières of philosophes- model stond voor de Europese Verlichting. De activiteiten van de Nederlandse werkgroep en haar zusterorganisaties in het buitenland hebben er mede toe bijgedragen dat nationale varianten van de Verlichting op de agenda van onderzoekers kwamen te staan. De Nederlandse Verlichting blijkt vanaf de late zeventiende eeuw zelfs een belangrijk exportproduct te zijn geweest. Overigens is de werkgroep zich in de loop der jaren steeds meer bezig gaan houden met de geschiedenis van de achttiende eeuw in de meest brede zin. De Verlichting maakt daarvan deel uit.

Een tweede belangrijke ontwikkeling, nationaal en internationaal, is de toename van het interdisciplinair onderzoek. Bij de Werkgroep zijn niet alleen literatuur- en ‘gewone’ historici aangesloten, maar ook kunst-, theater-, architectuur-, religie- en rechtshistorici, alsmede historici van de natuurwetenschappen en de culturele antropologie -zowel amateurs als professionals. De Werkgroep heeft enkele richtinggevende congressen en symposia georganiseerd, bijvoorbeeld over ‘consumptie en cultuur’ (1997), over ‘religie en Verlichting’ (1999) en over ‘natuur’ (2004). Vaak worden symposiumlezingen opgenomen in het tijdschrift De Achttiende Eeuw.

 

English summary
The Dutch-Belgian Society for Eighteenth-Century Studies (Werkgroep 18e Eeuw) was founded in 1968 to promote the growth, development and coordination of studies and research relating to the long eighteenth century. Special attention is devoted to the eighteenth century in the Netherlands, Belgium, and the overseas territories.

Today, the Society comprises around 300 members and 100 institutional members. Most members are working in academic positions in universities and research institutes in the Netherlands Belgium and other countries. National and international meetings are held on a yearly basis. The society publishes a scholarly peer-reviewed periodical entitled De Achttiende Eeuw (‘The Eighteenth Century’).

The Dutch-Belgian Society is a constitutional member of International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS).

 

 

Advertenties