De werkgroep

Van de Verlichting tot de Napoleontische oorlogen: de Werkgroep Achttiende Eeuw is sinds 1968 dé vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de meest fascinerende periode uit de Europese geschiedenis.

De Vlaams-Nederlandse Werkgroep Achttiende Eeuw stimuleert interdisciplinair onderzoek naar de vele aspecten van de lange achttiende-eeuw (1670-1830). Als vereniging staat zij open voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van deze periode, van studenten tot hoogleraren tot geïnteresseerde leken. De Werkgroep functioneert als ontmoetingsplaats waar de kennis van de achttiende-eeuwse cultuur en geschiedenis wordt doorgegeven.

Op ons jaarcongres brengen we internationale experts samen en met onze lezingen interesseren we een breed publiek voor de achttiende eeuw. In ons Jaarboek De Achttiende Eeuw lees je de nieuwste wetenschappelijke inzichten, en we zijn daarnaast betrokken bij het internationale wetenschappelijk tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC). Aanstormende dix-huitièmisten maken kans op de tweejaarlijkse Scriptieprijs. Via de website, de nieuwsbrief en social media houdt de Werkgroep de leden op de hoogte van congressen, calls for papers, gastlezingen en aanverwante activiteiten.

De Werkgroep 18e Eeuw is opgericht in 1968 in een periode waarin de Franse avant garde van de achttiende eeuw -de zogenoemde Lumières of philosophes- model stond voor de Europese Verlichting. De activiteiten van de Nederlandse werkgroep en haar zusterorganisaties in het buitenland hebben er mede toe bijgedragen dat nationale varianten van de Verlichting op de agenda van onderzoekers kwamen te staan. De Nederlandse Verlichting blijkt vanaf de late zeventiende eeuw zelfs een belangrijk exportproduct te zijn geweest. Overigens is de werkgroep zich in de loop der jaren steeds meer bezig gaan houden met de geschiedenis van de achttiende eeuw in de meest brede zin. De Verlichting maakt daarvan deel uit.

Een tweede belangrijke ontwikkeling, nationaal en internationaal, is de toename van het interdisciplinair onderzoek. Bij de Werkgroep zijn niet alleen literatuur- en ‘gewone’ historici aangesloten, maar ook kunst-, theater-, architectuur-, religie- en rechtshistorici, alsmede historici van de natuurwetenschappen en de culturele antropologie -zowel amateurs als professionals. De Werkgroep heeft enkele richtinggevende congressen en symposia georganiseerd, bijvoorbeeld over ‘consumptie en cultuur’ (1997), over ‘religie en Verlichting’ (1999) en over ‘natuur’ (2004). Vaak worden symposiumlezingen opgenomen in het tijdschrift De Achttiende Eeuw.

English summary
The Dutch-Belgian Society for Eighteenth-Century Studies (Werkgroep 18e Eeuw) was founded in 1968 to promote the growth, development and coordination of studies and research relating to the long eighteenth century. Special attention is devoted to the eighteenth century in the Netherlands, Belgium, and the overseas territories.

Today, the Society comprises around 300 members and 100 institutional members. Most members are working in academic positions at universities and research institutes in the Netherlands, Belgium and other countries. National and international meetings are held on a yearly basis. The society publishes a Dutch journal entitled De Achttiende Eeuw (‘The Eighteenth Century’) and, in collaboration with the society for seventeeth-century studies, the English multidisciplinary open access journal Early Modern Low Countries.

The Dutch-Belgian Society is a constitutional member of International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS).

Advertentie