Auteursinstructies

De Achttiende Eeuw is een multidisciplinair, peer reviewed jaarboek, waarin relatief korte artikelen (4000-6000 woorden) over de geschiedenis van cultuur, economie, wetenschap, literatuur, kunsten, politiek en maatschappij worden geplaatst, voor zover deze betrekking hebben op de lange achttiende eeuw (1670-1830) en toegankelijk zijn voor een niet-gespecialiseerd publiek. Er worden in de regel enkel bijdragen in het Nederlands geplaatst. Het behoort expliciet tot de missie van het jaarboek om niet enkel vakspecialisten, maar ook een breder publiek van geïnteresseerden aan te spreken.

Inzendingen worden op wetenschappelijke kwaliteit en toegankelijke stijl beoordeeld door middel van een redactionele peer review. De redactie beoordeelt tevens of de artikelen passen bij het karakter van het jaarboek. Artikelen die in aanmerking willen komen voor publicatie in hetzelfde jaar, moeten voor 1 februari ingestuurd worden.

Een pdf met gedetailleerde auteursinstructies kan u hier downloaden.

De redactie verwelkomt inzendingen via jaarboek@18e-eeuw.nl.

Advertentie