Journal EMLC

EMLCHet interdisciplinaire journal Early Modern Low Countries (EMLC) is gewijd aan de studie van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen tussen 1500 en 1800. EMLC verschijnt twee keer per jaar online.

EMLC is een initiatief van de werkgroepen De Zeventiende Eeuw en De Achttiende Eeuw. De werkgroepen beschouwen het als hun missie om van EMLC een vanzelfsprekend trefpunt te maken voor excellent onderzoek naar alle aspecten van de vroegmoderne Lage Landen en hun overzeese gebiedsdelen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe nummers, dan kunt u zich op de website van het tijdschrift registreren. Uiteraard worden nieuwe ontwikkelingen rondom het tijdschrift ook gemeld op deze website en – als u lid bent van de werkgroep – via de nieuwsbrieven.

EMLC is een peer-reviewed tijdschrift. Nieuwe bijdragen kunnen doorlopend worden ingediend. De redactie verwelkomt artikelen op de terreinen van geschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis en aanverwante vakgebieden. Zij ontvangt ook graag suggesties voor recensies en signalementen. Meer informatie voor aspirant-auteurs is te vinden op de website van het tijdschrift.

Advertentie