Het lidmaatschap van de Werkgroep 18e Eeuw staat open voor alle belangstellenden.

De contributie bedraagt € 35 voor gewone leden, € 49,50 voor instellingen. Studenten betalen € 10 per jaar (voor maximaal drie jaar). Leden ontvangen het Jaarboek De Achttiende Eeuw.

Uitgeverij Verloren verzorgt de abonnementenadministratie. Opgave graag bij de uitgever, via onderstaande contactgegevens. U krijgt van de uitgeverij een nota om het lidmaatschap te betalen. Geef bij opgave ook aan of u een individueel lidmaatschap, studentenlidmaatschap of instellingslidmaatschap wenst.

Opzegging dient te gebeuren bij de uitgever, voor de aanvang van een nieuwe jaargang.

Uitgeverij Verloren
Torenlaan 35
1211 JA Hilversum
Nederland
info@verloren.nl

Advertenties