Het lidmaatschap van de Werkgroep 18e Eeuw staat open voor alle belangstellenden. De contributie bedraagt € 35 voor gewonen leden, € 49,50 voor instellingen. Studenten betalen € 10 per jaar (voor maximaal drie jaar). Leden ontvangen het Jaarboek De Achttiende Eeuw. Uw lidmaatmaatschap gaat in op het moment van betaling.

U kunt zich opgeven via onderstaand formulier. Uw lidmaatschap gaat in na overmaking van de contributie:

  • Nederlandse leden: NL09 INGB 000 5533514 t.n.v. Werkgroep 18e Eeuw, Ten Boer.
  • Belgische leden: BE05 0001 714065 75 t.n.v. Werkgroep 18e Eeuw, Ten Boer.

Opgelet: voor leden/instellingen buiten de Benelux geldt een toeslag van € 8 i.v.m. de verzendkosten.

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap moeten opzeggen, dan kunt u dat schriftelijk doen bij de secretaris, of per e-mail via secretaris@18e-eeuw.nl.