Call for Papers: ‘Immanuel Kant’ (deadline 15 dec.)

Op donderdag 25 april 2019 organiseert de Vrije Universiteit Brussel met de Universiteit Leiden een symposium over Immanuel Kant (1724-1804), met inbegrip van publicatie van de akten in de lente van 2020. De organisatie nodigt alle belangstellenden uit om uiterlijk tegen 15 december een abstract van 300 woorden in te sturen naar Maarten.Colette@vub.be

Advertenties

Deadline nadert voor CfP ‘Robinson Crusoe’

Om de driehonderdste verjaardag van Defoes roman te vieren nodigt de redactie van het Jaarboek De Achttiende Eeuw geïnteresseerden uit een abstract in te sturen over achttiende-eeuwse thema’s die verband houden met Robinson Crusoe. We staan open voor bijdragen over nieuwe aspecten, hedendaagse interpretaties, achttiende-eeuwse bewerkingen of andere uitlopers van Robinson Crusoe, maar ook voor artikels over thema’s als … Lees verder Deadline nadert voor CfP ‘Robinson Crusoe’

Theatersalon: 250 jaar circus, van 1768 tot nu (Amsterdam, 29 november)

Op 29 november 2018 zal in de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een evenement plaatsvinden met als thema "Theatersalon: 250 jaar circus, van 1768 tot nu". De Bijzondere Collecties vieren samen met de Werkgroep Achttiende Eeuw het feit dat 250 jaar geleden een zekere Philip Astley, ex-cavalerist uit het Britse leger, besloot om … Lees verder Theatersalon: 250 jaar circus, van 1768 tot nu (Amsterdam, 29 november)

Beurzen voor ISECS 2019 (deadline: 31 jan. 2019)

Zoals al eerder vermeld op de website van de Werkgroep 18e Eeuw zal van 15 tot 19 juli 2019 in Edinburgh het 15e ISECS congres plaatsvinden.  ISECS (International Society for Eighteenth-Century Studies) biedt diverse beurzen aan om deelnemers van het congres tegemoet te komen (geheel of gedeeltelijk) in de kosten van de reis, accommodatie en … Lees verder Beurzen voor ISECS 2019 (deadline: 31 jan. 2019)

Symposium ‘Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie’ (16 nov. 2018)

Op 16 november organiseert de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd een symposium in Den Haag, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.  Het thema van deze dag is: Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie. Het programma ziet er als volgt uit: Vrijdag 16 november 2018, 10.30 – 17.00 uur Aula van de … Lees verder Symposium ‘Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie’ (16 nov. 2018)

Call for Panelists: Confess and You’ll Feel Better! Cultures of Interrogation in the Long Eighteenth Century (ISECS, Edinburgh, 14-19 July 2019)

The interrogation was a crucial method to obtain information and to establish truth in the eighteenth century, especially but not only in criminal justice and police settings. This panel for the 2019 ISECS conference in Edinburgh seeks to address the interrogation as a way to investigate the links between power and truth in the long … Lees verder Call for Panelists: Confess and You’ll Feel Better! Cultures of Interrogation in the Long Eighteenth Century (ISECS, Edinburgh, 14-19 July 2019)

Call for Papers: Foreign Eyes on the Republic (deadline: 14 dec.)

Met de Alexander P. Raat Congressubsidie 2018 van de Werkgroep 18e Eeuw wordt op 21 en 22 februari 2019 een congres georganiseerd rond de beeldvorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder de titel: Foreign Eyes on the Republic. European Perspectives on the Republic and the Dutch in the Long Eighteenth Century.  Uit de call for papers: “This conference … Lees verder Call for Papers: Foreign Eyes on the Republic (deadline: 14 dec.)

Inaugurele rede Lotte Jensen “Wij tegen het water” (Nijmegen, 2 november 2018)

Op 2 november 2018, om 15u45, zal prof. dr. Lotte Jensen aan de Radboud Universiteit Nijmegen het hoogleraarschap (Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis) aanvaarden met een inaugurale rede getiteld Wij tegen het water: een eeuwenoude strijd. De oratie bijwonen kan na aanmelding via www.ru.nl/jensen (aanmelden voor 22 oktober). Na uw aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de oratie een toegangsbewijs. … Lees verder Inaugurele rede Lotte Jensen “Wij tegen het water” (Nijmegen, 2 november 2018)

Call for Papers: ‘Participation, Collaboration, Association’ (ISECS Early Career Scholars)

ISECS (International Society for Eighteenth-Century Studies) nodigt jonge wetenschappers uit om deel te nemen aan hun Seminar for Early Career Eighteenth-Century Scholars dat gehouden zal worden voorafgaand aan het ISECS congres 2019 te Edinburgh. Het seminar, dat zal plaatsvinden op 9-12 juli 2019 in Newcastle upon Tyne, staat in het teken van ‘Participation, Collaboration, Association’. Uit de Call … Lees verder Call for Papers: ‘Participation, Collaboration, Association’ (ISECS Early Career Scholars)

Call for Papers: “The Artistic Taste of Nations” (Amsterdam, 13-14 juni 2019)

Op 13 en 14 juni 2019 vindt aan de Vrije Universiteit Amsterdam het congres The Artistic Taste of Nations: Contesting Geographies of European Art, 1550-1815 plaats. Voor dat congres is onderstaande call for papers uitgegaan. Deadline voor het indienen van voorstellen is 15 november 2018. The Artistic Taste of Nations: Contesting Geographies of European Art, 1550-1815  This … Lees verder Call for Papers: “The Artistic Taste of Nations” (Amsterdam, 13-14 juni 2019)