Zopas verschenen: “The Language of Continent Allegories in Baroque Central Europe”

fa38684ac5Bij uitgeverij Steiner (Stuttgart) verscheen zopas het boek The Language of Continent Allegories in Baroque Central Europe (onder redactie van Wolfgang Schmale, Marion Romberg en Josef Koestlbauer).

The iconography of the four continents dates back to 16th and early 17th centuries, at a time when Europe’s vision of the world was changed dramatically by discovery and conquest of the New World. Its peak of dissemination was reached in the 18th century. The late Baroque claims a special role for two reasons: The first is the large number of reproductions and applications during this period, the second is the multifaceted significance these allegories enjoyed. They could be inserted into religious and liturgical settings as well as into political language or that of the history of civilization and mankind. “Language” in this sense means that the continent allegories were less the object of an art historical interpretation than being considered a formative part of religious, liturgical, political, historical and other discourses. As pictorial language they were interwoven with text, dogmas, narratives and stereotypes. Thus the authors of this volume inquire what the allegories of the four continents actually meant to people living in the Baroque age.

Meer informatie over het boek vindt u hier.
En meer informatie over het onderzoeksproject kan u hier vinden.

Gender and Eurocentrism. A Conceptual Approach to European History.
Stuttgart: Steiner Publishing 2016
ISBN 978-3-515-11461-5
44,00 €

Geplaatst in Uncategorized

Daendelslezing: “Geen stijl of lange tenen?” (Amsterdam, 13 oktober 2016)

Op donderdag 13 oktober organiseert de Stichting Daendels opnieuw de Daendelslezing.

Sinds de moord op Theo van Gogh, 2 november 2004, woedt er in de Nederlandse media een continu debat over vrijheid van meningsuiting. Al twaalf jaar lang komen intellectuelen en politici niet uit de vraag waar de grenzen van die vrijheid liggen. Als niet alles gezegd mag worden, wat blijft er dan op de lange termijn over van de democratie? Aan de andere kant: waarom zou je mensen beledigen? Is vrijheid van meningsuiting een illusie? Kan zij slechts bestaan bij de gratie van zelfcensuur, zoals Cicero wilde? Antwoorden op dergelijke vragen zijn eeuwen geleden al geformuleerd, om precies te zijn: in de eeuw van Daendels.

De Daendelslezing van dr. Marleen de Vries, cultuurhistorica en schrijfster, richt zich op een vergeten achttiende-eeuws concept: ‘fatsoen’. De term kreeg tijdens de Verlichting onze huidige betekenis en werd, net als ‘vrijheid’, ‘gelijkheid’ en ‘broederschap’, ingezet om een betere, humane en democratische samenleving af te dwingen.
De stichting Daendels heeft als doel om het onderzoek en de presentatie van wetenschappelijk onderzoek naar de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd te stimuleren.

Datum: donderdag 13 oktober
Toegang: vrij
Plaats: Singelkerk, Singel 452 Amsterdam

14.00 deuren open, koffie
14.30 Niek van Sas: welkom
14.40 Angelie Sens: ‘Alle mensen die tegenwerken worden uit de kolonie verbannen “met U te beginnen”. Daendels en Johannes van den Bosch’

15.00 Edwina Hagen: Patriots erfgoed
15.20 pauze
15.45 Marleen de Vries: Geen stijl of lange tenen? Wat de 18de eeuw ons kan leren over fatsoen
16.30 borrel

Aanmelding (met opgave van het aantal meekomende personen) graag uiterlijk voor 8 okt.2016, via: info@stichtingdaendels.nl

Routebeschrijving

De Singelkerk is gelegen in de binnenstad van Amsterdam, tegenover de Universiteitsbibliotheek, vlakbij de bloemenmarkt. Het gemakkelijkst is de Singelkerk te bereiken met het openbaar vervoer: tram 1, 2 en 5 stoppen op het Koningsplein, vlak om de hoek. Vanuit de richting Centraal Station/Dam: uit de tram een klein stukje teruglopen en dan linksaf het Singel op; nr. 452 is na vijftig meter aan de linkerhand. Let op het uithangbordje “doopsgezinde gemeente”. Vanuit de richting Leidseplein: uit de tram doorlopen tot de bloemenmarkt, en dan linksaf het Singel op.

Geplaatst in Uncategorized

Zopas verschenen: Lotte Jensen, “Vieren van vrede”

plaatje-kaftGisteren werd in Amsterdam het nieuwste boek van Lotte Jensen (RU Nijmegen) voorgesteld: Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815.
In Vieren van vrede bespreekt Jensen de belangrijkste Nederlandse vredes vanaf de Vrede van Munster (1648) tot het Congres van Wenen (1815). Ze laat zien dat vredessluitingen een belangrijke impuls aan de nationale identiteit gaven. Na een oorlog ontstond ruimte om vooruit te kijken en te dromen van een betere samenleving. De eerste kiemen van Europees zelfbesef zijn ook zichtbaar, zo blijkt uit de vredesliteratuur rondom de vredes van Rijswijk (1697) en Utrecht (1713).

Voor meer informatie over het boek, inclusief de mogelijkheid tot bestellen, klik hier.

Geplaatst in Uncategorized

Vacatures

Voor een ERC Consolidator-project over de circulatie van boeken in de 18e eeuw, in Nederland en daarbuiten, is er momenteel aan de Radboud Universiteit een vacature voor een post-doc (0,75 – 1,0 fte) en een PhD (1,0 fte).

De deadline voor het indienen van sollicitaties is 20 oktober 2016.

Voor de volledige tekst van de vacatures en om online te solliciteren, kijk op onderstaande links:

Geplaatst in Uncategorized

Call for proposals: Studies in the Eighteenth Century

De British Society for Eighteenth-Century Studies lanceert een nieuwe publicatiereeks, getiteld Studies in the Eighteenth Century.

The eighteenth century was an age in which today’s disciplinary and topographical borders had not yet been quite fixed. Connoisseurship and science overlapped, belles lettres could convey the latest philosophical speculation or political controversy, and commercial and intellectual exchange spread through global networks. 

This major new series from Boydell and Brewer aims to bring into fruitful dialogue the different disciplines involved in all aspects of the study of the long eighteenth century (c.1660-1820). It will publish innovative volumes, singly or co-authored, on any topic in history, science, music, literature and the visual arts in any area of the world in the long eighteenth century. It will particularly encourage proposals that explore links among the disciplines, and which aim to develop new cross-disciplinary fields of enquiry. Projects on the transnational or ‘global’ eighteenth century will be especially welcome.

De Call for Proposals kan u hier downloaden.

Geplaatst in Uncategorized

Colloquium: “From the People to the Public” (Leuven, 30 september 2016)

KULeuven-logo-2012.pngOp 30 september 2016 organiseert de KU Leuven een interdisciplinair colloquium met als titel From the People to the Public. The significance of Public Opinion, Press and Propaganda from 1750 to 1850. De volledige uitnodiging, inclusief het programma, kan u hier downloaden. Aanmelden is gratis maar verplicht.

Geplaatst in Uncategorized

Early Modern Low Countries (EMLC)

EMLCIn 2017 zal Early Modern Low Countries (EMLC) van start gaan. Dit nieuwe, Engelstalige tijdschrift is een gezamenlijk initiatief van de werkgroepen De Achttiende Eeuw en De Zeventiende Eeuw.

EMLC is een double-blind peer reviewed tijdschrift en zal online Open Access verschijnen bij UOpen/Ubiquity Press. Het is interdisciplinair en verenigt historici, letterkundigen, kunsthistorici en anderen die onderzoek doen naar de geschiedenis en cultuur van de Noordelijke of de Zuidelijke Nederlanden tussen circa 1550 en 1830. Het is de ambitie van de nieuwe redactie om EMLC wereldwijd te laten uitgroeien tot hét podium voor hoogstaand onderzoek op dit terrein.

EMLC nodigt onderzoekers die werken op de vroegmoderne Nederlanden van harte uit om artikelen in te dienen van 6000 tot 8000 woorden plus voetnoten. Artikelen kunnen doorlopend worden gemaild naar het redactiesecretariaat, dat wordt beheerd door Tiffany Bousard. EMLC zal ook een recensierubriek kennen waarin nieuw verschenen boeken over de vroegmoderne Nederlanden worden gesignaleerd of besproken. Suggesties voor te bespreken titels kunnen worden gemaild naar Julia van Marissing. Belangstellenden kunnen zich bij haar ook opgeven om te worden opgenomen in een recensentenbestand.

Voor meer informatie kan ook het oprichtingsbericht worden geraadpleegd. In afwachting van de nieuwe website, die in 2017 zal worden gelanceerd, is de meest relevante informatie over het tijdschrift (waaronder de auteursinstructies) voorlopig alvast te vinden onder het kopje ‘Journal EMLC’ op deze website. Eventuele verdere vragen kunnen uiteraard worden gesteld via het Editorial Office, aan redactie-assistent Tiffany Bousard (Leiden University).

Geplaatst in Uncategorized