Zopas verschenen: Lieke van Deinsen, “The Panpoëticon Batavûm” & schrijverskabinet.nl

rijks_sih_panpoeticum_cover_23sep16_v5Op 13 oktober 2016 stelde Lieke van Deinsen (Radboud Universiteit & Rijksmuseum) in het Rijksmuseum haar boek The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity en de website www.schrijverskabinet.nl gepresenteerd.

Het Panpoëticon Batavûm was een achttiende-eeuws kabinet waarin de portretten van meer dan 300 Nederlandse schrijvers waren opgeborgen. Deze opmerkelijke verzameling werd gestart door de welvarende Amsterdamse schilder Arnoud van Halen (1673-1732) omstreeks 1700. Het Panpoëticon leverde tastbaar bewijs van de veerkracht van de Nederlandse literatuur in een periode die vaak is beschreven in termen van verval, verfransing en het verlies van culturele eigenheid. Hierin schuilt een verklaring voor de populariteit van de collectie, die in de loop van de achttiende eeuw honderden bezoekers kreeg en het onderwerp vormden van verschillende boeken en gedichten. De verzameling viel in de negentiende eeuw uit elkaar. Tegenwoordig zijn 82 van de oorspronkelijke portretjes te zien in het Rijksmuseum.

dia19-001De website www.schrijverskabinet.nl richt het verloren houten kabinet weer op in een digitale vorm. De site bevat naast een korte geschiedenis van het Panpoëticon, een digitale reconstructie van het houten kabinet en een overzicht van alle auteurs die aanwezig waren in het ‘Pan’ ook ruim 125 essays waarin de veelal onbekende auteurs opnieuw worden geïntroduceerd. Bijna vijftig onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen leverden bijdragen voor de site.

De initiatiefnemers van www.schrijverskabinet.nl zijn bovendien op zoek naar onbekende Pan-portretten. Heeft u nog een klein ovalen portretje van circa 11 x 9,5 cm op zolder liggen waarop een vroegmoderne dichter staat afgebeeld? Of kent u de verblijfplaats van ontbrekende portretten uit de verzameling? Neemt u dan vooral contact op met Lieke van Deinsen via liekevandeinsen@gmail.com!

The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity (isbn 978-94-91714-94-8) is het eerste deel van de nieuwe reeks Studies in History van het Rijksmuseum.

Geplaatst in Uncategorized

Symposium: “The world of the Bentincks” (Middachten, 18 november 2016)

Op 18 november 2016, 10u-18u, organiseren het Gelders Archief en Landgoed Middachten het symposium “The world of the Bentincks”.

This autumn the digital finding aid of the important and most interesting Bentinck family archive (15th-19th century) will be completed. With the completion of this finding aid Menoucha Ruitenberg finishes her work at the Gelders Archief. So much the better reason to organize a symposium, dedicated to ‘The World of the Bentincks’.

Researchers from The Netherlands and other European countries will illustrate the crossborder character of the Bentinck family throughout the centuries. In the afternoon session special attention will be given to the role and position of Charlotte Sophie Reichsgräfin von Aldenburg (1715-1800), who in 1733 married Willem Reichsgraf von Bentinck (1704-1774).

The Gelders Archief and Landgoed Middachten are delighted to invite you to take part in this symposium, which will be held on 18 november 2016 at Middachten.

Meer informatie, inclusief het volledige programma, vindt u hier.

Geplaatst in Uncategorized

Congres: Jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (Brussel, 28 oktober 2016)

Het Jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis gaat door op vrijdag 28 oktober in de Rubenszaal van het Paleis der Academiën te Brussel, en heeft als thema Biografen en hun biografieën over vroegmoderne personen. De sprekers zijn Luc Duerloo, Arend van Essen, Roelof van Gelder, Craig Harline, Gustaaf Janssens en Els Kloek.

Het programma kunt u hier vinden. Aanmelden kan nog tot maandag 17 oktober bij Griet.Vermeesch@vub.ac.be.

Geplaatst in Uncategorized

Zopas verschenen: “Over misdaden en straffen”

image003Bij uitgeverij Boom verscheen zopas een nieuwe editie van Cesare Beccaria’s Over misdaden en straffen, vertaald en toegelicht door Prof. dr. S.A.M. Stolwijk, emeritus hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Cesare Beccaria is een jonge Italiaan uit Milaan. In 1764 schrijft hij op 26-jarige leeftijd een klein boekje: ‘Dei delitti e delle Pene’, over misdaden en straffen. Daarin ontwerpt hij een geheel nieuw strafrecht. Dat moet een definitief einde maken aan het wrede en willekeurige strafrecht van zijn tijd, met pijnbank en doodstraf. Hij wordt sindsdien geroemd als humaan strafrechtsfilosoof, die aan de wieg heeft gestaan van ons huidige strafrecht.

250 jaar later is Beccaria nog steeds actueel. Hij is een man die een sober en humaan strafrecht wil. Een strafrecht dat zijn grenzen kent en niet te pas en te onpas wordt ingezet om problemen in de maatschappij op te lossen.

Dit boek biedt een nieuwe Nederlandse vertaling aan van de oorspronkelijke tekst die Cesare Beccaria in 1764 schreef. De vertaling is voorzien van een uitgebreide toelichting bij het leven en het werk van Beccaria. Prof. dr. S.A.M. Stolwijk laat ons kennismaken met Beccaria als een man van de Verlichting en ook als een briljant econoom. Naast zijn aandacht voor het strafrecht heeft Beccaria grote verdiensten gehad voor de modernisering van de economie in zijn land. Een fascinerend man met uitgesproken opvattingen over politiek en bestuur.

Wie nieuwsgierig is en meer wil weten over deze interessante denker maakt op deze manier ook kennis met grondbeginselen van ons Nederlandse strafrecht. Het boek is belangrijk voor iedereen die in de praktijk of door studie met het strafrecht te maken heeft. Maar ook voor iedereen die wil nadenken over misdaad en straf.

978-94-6290-263-3
181 blz.
€ 29,00

Meer informatie

Geplaatst in Uncategorized

Lezing: Kees Boterbloem, “Jan Struys (c. 1629-1694)”

struys_-_1746_-_drie_aanmerkelyke_reizen_-_ub_radboud_uni_nijmegen_-_241737028_9Op 21 oktober zal Kees Boterbloem (Professor of History, University of South Florida) in Amsterdam praten over “Jan Struys (c. 1629-1694) en zijn reizen door Rusland en Azië en zijn internationale bestseller Drie aanmerkelyke en seer rampspoedige reizen.” Struys’ Drie aanmerkelyke en seer rampspoedige reizen verscheen in 1676, maar was ook in de 18de eeuw een bestseller.

De varensgezel en zeilmaker Jan Struys reisde in 1668 naar Rusland om in dienst van de tsaar mee te werken aan de opbouw van een vloot. In plaats daarvan raakten hij en zijn Hollandse metgezellen op drift in een land dat werd geteisterd door oorlog en een opstand van kozakken. Van de jaren die volgden heeft hij verslag gedaan in een boek dat in 1676 verscheen en talloze malen herdrukt en vertaald werd. Tijdens zijn tocht richting Perzië maakte hij dan ook heel wat mee: veldslagen, belege­ringen, moorden, martelingen, schipbreuken en aardbe­vingen. Zelf werd hij onderweg tot slaaf gemaakt en vervolgens vrijgekocht, waarna hij in 1673 terug­keerde naar Amster­dam. Het verslag van zijn barre tocht is zeldzame beschrij­ving van het dagelijks leven in Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw met observaties over de omgang tussen man en vrouw, rituelen bij huwelijken en begrafenissen en de verhou­ding tussen de diverse geloofsgroepen.
Kees Boterbloem studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1994 aan de McGill University in Montreal. Hij doceert nu aan de University of South Florida, Tampa USA. Hij schreef eerder boeken over de Sovjet-Unie onder Stalin en zijn huidige onderzoek betreft de internationale wapenhandel sinds de zeventiende eeuw. Over Jan Struys en zijn reis publiceerde hij The fiction and reality of Jan Stuys, a seventeenth-cenury Dutch globetrotter (Palgrave Macmillan, 2008). Hij verzorgde ook een nieuwe Nederlandse uitgave Jan Struys, Rampspoedige reizen door Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw (Panchaud, 2014). Binnenkort verschijnt van zijn hand bij Amsterdam University Press De Russische Revolutie in de reeks Elementaire Deeltjes. Zie http://history.usf.edu/faculty/cboterbloem/

Informatie en aanmelden

21 oktober 2016. Aanvang 15.00 uur
Universiteitstheater Zaal 3.01
Nieuwe Doelenstraat 16, 1012 CP Amsterdam

Aanmelden via Rudolf Dekker
Van Breestraat 116 1071ZV Amsterdam
Email: rdekker123@gmail.com

Werkgroep Egodocumenten Huizinga Instituut, Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis
http://www.huizingainstituut.nl/9693-2/

Geplaatst in Uncategorized

Joris Oddens wint Dirk Jacob Veegensprijs

oddensIn het historische Hodshon Huis te Haarlem (bouwjaar 1794) heeft Joris Oddens (voormalig bestuurslid van de Werkgroep 18e Eeuw en lid van de redactie van DAE en EMLC) op dinsdag 27 september de Dirk Jacob Veegensprijs in ontvangst genomen. Hij heeft deze prijs gekregen voor zijn gepubliceerde werk en in het bijzonder voor Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798. Dit proefschrift over de politieke cultuur van de wetgevende vergaderingen ten tijde van de Bataafse Republiek verdedigde Oddens in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam. De handelseditie van het proefschrift is verschenen bij Uitgeverij Vantilt.

De D.J. Veegensprijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische, politieke of sociale geschiedenis. Het gaat hierbij om onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De prijs is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

Geplaatst in Uncategorized

Zopas verschenen: “The Language of Continent Allegories in Baroque Central Europe”

fa38684ac5Bij uitgeverij Steiner (Stuttgart) verscheen zopas het boek The Language of Continent Allegories in Baroque Central Europe (onder redactie van Wolfgang Schmale, Marion Romberg en Josef Koestlbauer).

The iconography of the four continents dates back to 16th and early 17th centuries, at a time when Europe’s vision of the world was changed dramatically by discovery and conquest of the New World. Its peak of dissemination was reached in the 18th century. The late Baroque claims a special role for two reasons: The first is the large number of reproductions and applications during this period, the second is the multifaceted significance these allegories enjoyed. They could be inserted into religious and liturgical settings as well as into political language or that of the history of civilization and mankind. “Language” in this sense means that the continent allegories were less the object of an art historical interpretation than being considered a formative part of religious, liturgical, political, historical and other discourses. As pictorial language they were interwoven with text, dogmas, narratives and stereotypes. Thus the authors of this volume inquire what the allegories of the four continents actually meant to people living in the Baroque age.

Meer informatie over het boek vindt u hier.
En meer informatie over het onderzoeksproject kan u hier vinden.

Gender and Eurocentrism. A Conceptual Approach to European History.
Stuttgart: Steiner Publishing 2016
ISBN 978-3-515-11461-5
44,00 €

Geplaatst in Uncategorized