Publiekslezing Werkgroep 18e Eeuw (16 oktober 2019)

Uitgelicht

Op woensdag 16 oktober zal in de Krook te Gent de jaarlijkse publieksavond van de Werkgroep plaatsvinden met het thema  (On)schuldige humor? Satire in de 18e eeuw en vandaag.

In juni 2019 kondigde de New York Times aan niet langer politieke cartoons te publiceren in haar internationale bijlage. Het was een beslissing die veel stof deed opwaaien en op veel onbegrip stuitte. Het illustreert bovendien hoe gevoelig cartoons en satire vandaag liggen, denk aan de aanslag bij het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo, of herhaalde klachten over cartoons met racistische beeldvorming. Toch is die controverse niet nieuw. Al in de achttiende eeuw, toen satire een politiek wapen werd dat vooral in de revolutietijd een grote impact had, werd er over humor en de grenzen van de spot hevig gediscussieerd. Waar kon en mocht men mee lachen? Welke thema’s waren taboe? Hoe kon de overheid satire reguleren? Met welke strategieën konden schrijvers, theatermakers en tekenaars de regulering omzeilen en alsnog wantoestanden hekelen? Twee voordrachten van Johana Ferket (UAntwerpen) en Andrew Bricker (UGent) met nagelnieuwe onderzoeksresultaten en een podiumdiscussie met Andrew Bricker, Johanna Ferket, Ivo Nieuwenhuis (Radboud Universiteit Nijmegen) en Joris Snaet (KU Leuven; huiscartoonist De Standaard en Campuskrant) belichten deze thema’s en zoeken naar gelijkenissen en verschillen tussen de achttiende eeuw en vandaag in de omgang met satire.

Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven kan via Klaas.VanGelder@UGent.be, ten laatste op vrijdag 11 oktober. Na de voordrachten volgt een drink.

Advertenties

CfP: ‘Natural, Unnatural, and Supernatural’, (Oxford, deadline 1 nov.)

De Britse equivalent van de Werkgroep 18e Eeuw organiseert 8-10 januari 2020 te Oxford haar jaarlijkse congres met als thema ‘Natural, Unnatural, and Supernatural’. Uit de Call for Papers:

The annual meeting of the British Society for Eighteenth-Century Studies is Europe’s largest and most prestigious annual conference dealing with all aspects of the history, culture and literature of the long eighteenth century. We invite proposals for papers and sessions dealing with any aspect of the long eighteenth century, not only in Britain, but also throughout Europe, North America, and the wider world. Proposals are invited for

  • fully comprised panels of three papers (3 x 20 minutes)
  • roundtable sessions of up to five speakers
  • individual papers of twenty minutes duration, or
  • ‘alternative format’ sessions of your devising.

18 July 2020 marks the tercentenary of the birth of clergyman Gilbert White, author of The Natural History of Selborne (1789), the bestselling account of the flora and fauna of his Hampshire parish. While proposals on all and any eighteenth-century topics are very welcome, this year our plenary speakers at the conference will be addressing the topic of ‘Natural, Unnatural, and Supernatural’ to mark White’s roles as both naturalist and parish priest. Proposals are also invited which address any aspect of this theme. Papers may be delivered in either English or French.

Proposals must be submitted on the conference website by Friday 1 November 2019

Website: https://www.bsecs.org.uk/conferences/annual-conference/

Email: conference.academic@bsecs.org.uk

Call for submissions: Journal for Eighteenth-Century Studies (deadline: 2 dec.)

In het verlengde van het ISECS congres dat in juli 2019 te Edinburgh plaatsvond, nodigt het Journal for Eighteenth-Century Studies (JECS) deelnemers een bijdrage te leveren:

The Journal for Eighteenth-Century Studies (JECS) is the official journal of the British Society for Eighteenth-Century Studies. Founded in 1972, JECS publishes essays and reviews on a full range of eighteenth-century subjects in both English and French. JECS will publish a special issue on ‘Enlightenment Identities’, edited by Brycchan Carey and Caroline Warman, comprising a selection of articles based on papers from the ISECS International Congress on the Enlightenment at the University of Edinburgh.

• Submissions must be based on papers delivered at the 2019 Congress and address the Congress theme of ‘Enlightenment Identities’
• Submissions may be in English or French
• Submissions must be between 6000 and 8000 words in length and be fully revised for publication.
• Submissions must be submitted to the Congress email account, ice@bsecs.org.uk, by Monday 2 December 2019.

Further information about JECS is available at https://www.bsecs.org.uk/journal.

Symposium: ‘Niet zomaar een zondaar: 340 jaar Hadriaan Beverland’ (Leiden, 25 okt.)

Op 25 oktober vindt in Leiden een symposium plaats over het leven, de studies en de kunstverzameling van de vrijzinnige geleerde Hadraan Beverland.

In 1679 werd humanist Hadriaan Beverland (1650-1716) opgepakt, berecht en verbannen door de Academische Vierschaar van de Universiteit van Leiden. Op 25 oktober 2019 herdenken we Beverland en bespreken verschillende (kunst)historici zijn tragische levensverhaal, zijn studies over seks en zonde en zijn passie voor kunst tijdens een symposium in de Universiteitsbibliotheek in Leiden, georganiseerd in samenwerking met het Scaliger Instituut en Huizinga Instituut.

Iedereen is welkom: stuur voor 12 oktober een email naar k.e.hollewand@uu.nl om u aan te melden. Download het volledige programma hier.

 

PROGRAMMA SYMPOSIUM

09.30 – 10.15 Ontvangst met koffie in de Vossiuszaal

10.15 – 12.30:

Karen Hollewand – 340 jaar Hadriaan Beverland: verleden en toekomst

Henk Nellen – Erudiete exegese of pedante lariekoek: Adriaan Beverlands visie op de overlevering van de Bijbeltekst

Floris Verhaart – Het perspectief van katholieke zijde: Beverland, Leonard Ryssenius, en de Index librorum prohibitorum

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.30

Bernhard Schirg – Clitoris Monologues: Beverland, antiquarianism and the male construction of Lesbian sexuality

Truusje Goedings – Adriaan Beverland als bibliofiel: zijn Libri Illustrati ‘per Dirck Jansen van Santen’

Joyce Zelen – ‘Misgeboorten uit verdorven hersenen’: de prentcollages en knipsels van Hadriaan Beverland

15.30 – 16.00 Koffie

16.00 – 17.00 Beverland stadswandeling

17.00 Borrel in De Vergulde Kruik

 

LOCATIES

Symposium: Vossiuszaal, Universiteitsbibliotheek (Witte Singel 27, 2311 BG Leiden)

Stadswandeling: start bij de Universiteitsbibliotheek, eindigt in De Vergulde Kruik

Borrel: De Vergulde Kruik (Haarlemmerstraat 22, 2312 GA, Leiden)

Publieksmiddag: ‘Belle van Zuylen: haar brieven online!’ (26 oktober, Utrecht)

In het kader van de Maand van de Geschiedenis zal op 26 oktober a.s. in Het Utrechts Archief aandacht worden besteed aan de schrijfster Belle van Zuylen, al sinds 2008 de nr. 1 van de Utrechtse Literaire Canon. Zij werd in 1740 geboren op Slot Zuylen, waar ze de eerste dertig jaar van haar leven doorbracht. Zoals bekend trouwde zij met een Zwitser en verliet zij in 1771 ons land. Als Isabelle de Charrière schreef zij daarna de meeste van haar werken in Colombier bij Neuchâtel.

Naast romans, toneelstukken, verzen en essays schreef zij – praktisch altijd in het Frans – ook duizenden brieven, waaronder honderden naar Nederlandse familieleden of kennissen. Veel daarvan zijn verloren geraakt of vernietigd (door haarzelf of door anderen), maar de ruim 2600 die bewaard zijn gebleven worden alom geprezen. Ze geven inzicht in haar bijzondere – rebelse? beminnelijke? – persoonlijkheid, in de situatie van vrouwen aan het eind van de 18e eeuw en in die van de adel in de tijd rond de Franse en de Bataafse Revoluties.

Die brieven zijn gepubliceerd in Belle van Zuylen’s complete werken (Oeuvres complètes, uitgegeven door Van Oorschot in 1979-1984). Deze editie was in de eerste plaats bedoeld voor het onderzoek, en handhaafde daarom de 18e-eeuwse spelling en Belle van Zuylen’s interpunctie. Het onderzoek heeft daar veel baat bij gehad.

Maar nu de schrijfster, terecht, breder bekend begint te raken, wordt het van belang dat meer mensen – juist ook niet-specialisten – haar brieven zelf kunnen lezen. Om die reden is acht jaar geleden bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een project van start gegaan dat als doel heeft alle 2552 brieven uit de Oeuvres complètes plus alle later teruggevonden exemplaren (tot nu toe 78) via het internet toegankelijk te maken in een digitale editie.

Met een groepje leden van het Genootschap Belle van Zuylen is daar de afgelopen jaren aan gewerkt – onder leiding van Suzan van Dijk, Madeleine van Strien-Chardonneau en gecoördineerd door Maria Schouten, De spelling is gemoderniseerd, de interpunctie is aangepast en waar nodig wordt toelichting gegeven. Gezien de grote hoeveelheid brieven is dat werk voorlopig nog niet afgerond, maar besloten is om nu een begin te maken met de openstelling (zonder wachtwoord) van de brieven. De werkzaamheden zullen voortgaan, zodanig dat over ong. twee jaar de hele correspondentie via internet toegankelijk is.

Op 26 oktober a.s. zullen eerst die brieven worden gepubliceerd, waarvan de handschriften zich in Nederlandse archieven bevinden: dat zijn er 200. Daarvan zijn 28 afkomstig uit archieven die berusten bij HUA, waarvan 24 pas teruggevonden ná de publicatie van de Oeuvres complètes.

Om deze mijlpaal te vieren organiseren Huygens ING en HUA een feestelijke middag, waar niet alleen de plechtige onthulling plaats vindt, maar waar ook enkele sprekers (M/V) zullen ingaan op die brieven en op Belle van Zuylen als (brief)schrijfster.

 

Programma:

14.30 uur
Inloop, koffie, thee

15.00 uur
Welkomstwoord – Kaj van Vliet (rijksarchivaris, Het Utrechts Archief)
Belle van Zuylen rebels? De “Nederlandse” brieven apart bekeken – Suzan van Dijk (projectleider)
Gijsbert Jan van Hardenbroek, slachtoffer van Cupido dankzij Belle – Kees van Strien (auteur van o.a. Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) Early Writings New Material from Dutch Archives 2005

Korte pauze

16.00 uur
Belle van Zuylen: burger van de Republiek der Letteren? – Dirk van Miert (projectleider SKILLNET Universiteit Utrecht)
Zwijgen of schrijven, Belle van Zuylen als inspiratie voor een schrijfster van nu? – Josephine Rombouts (auteur van Cliffrock Castle, 2018)
Onthulling van de website

17.00 uur
Borrel, tevens gelegenheid om de brieven te bekijken, zowel op het computerscherm als – voor enkele ervan – in hun papieren vorm.

18.00 uur
Afsluiting

 

Deze presentatie vindt plaats zaterdag 26 oktober in Het Utrechts Archief (Hamburgerstraat, hoek Korte Nieuwstraat), en begint om 14.30.

Toegang is gratis. Wij verzoeken u om ons te laten weten of u komt, via publiek@hetutrechtsarchief.nl.

Verdere informatie vindt u hier.

Conferentie: ‘Memory and Identity in the Learned World’ (7-9 november, Utrecht)

Van 7-9 november 2019 zal SKILLNET een conferentie organiseren over geheugen en identiteit in de Vroegmoderne Tijd. De centrale vraag luidt: hoe vormden studenten, wetenschappers en geleerde mannen en vrouwen een gemeenschap door middel van identificatie.

Bevestigde sprekers zijn:

Prof. dr. Karl Enenkel, professor in Medieval and Early Modern Latin Philology aan de Westfällische Wilhelms-Universität Münster.

Prof. dr. Judith Pollmann, professor of Early Modern Dutch History aan Universiteit Leiden.

Meer informatie over het evenement en de daarbij behorende Call for Papers in hier beschikbaar.

Congres: “Staging Slavery around 1800” (18-20 september 2019)

Van 18-20 september vindt in Gent het internationale congres “Staging Slavery around 1800” plaats. Op het programma staan tal van bijdragen over de representatie van koloniale slavernij in het theater van 1770-1830 en een gesprek tussen drie hedendaagse theatermakers en -spelers over de relatie tussen theater en (de)kolonisering. Iedereen is welkom, maar registreren is verplicht. Meer informatie op https://www.stagingslavery.ugent.be/ ​