jg.52 (2020): Schurken, schelmen & schandalen

Jaarboek De Achttiende Eeuw 52 (2020)

In 2020 gaat het Jaarboek De Achttiende Eeuw met Elwin Hofman als gastredacteur van het themadossier op zoek naar achttiende-eeuwse schurken, schelmen en schandalen. Negen auteurs buigen zich over verschillende aspecten van libertinisme, criminaliteit en strafrecht. Ze geven op een vernieuwende manier aandacht aan de meerduidigheid en grilligheid van macht en aan de rol van lichamen, ervaringen en emoties daarbij. De diverse disciplinaire achtergronden van de auteurs zorgen voor een rijk palet aan toegankelijk geschreven nieuwe inzichten in de literatuur, cultuur, instellingen en maatschappij van de achttiende eeuw. Buiten het themadossier verzorgen Lieke van Deinsen en Ton van Strien een artikel over achttiende-eeuwse literatuurgeschiedenissen.

Nabestellingen kunnen bij Uitgeverij Verloren. Het nummer is ook online te raadplegen (open access vanaf 2023).

Afzonderlijke bijdrage

LIEKE VAN DEINSEN en TON VAN STRIEN, Vele handen, veel werk. Het Panpoëticon Batavûm en de vroegste Nederlandse literatuurgeschiedschrijving

Dossier: Schurken, schelmen & schandalen

ELWIN HOFMAN, Schavuiten op het schavot: een inleiding en een pleidooi

KEVIN DEKOSTER, De pijn van Anna Haelewijn. Medische expertise in achttiende-eeuwse Vlaamse verkrachtingsdossiers

GRIET VERMEESCH, Intriges, corruptie en schandaal. Een casus van machtsmisbruik binnen de burgerlijke rechtspraak te Leuven, 1775-1783

ERIK-JAN BROERS, Criminele vagebonden voor de rechter in Staats-Brabant en zijn grensgebieden

DIRK LUEB, Nachtloners. Dragers en hun smokkelnetwerken in het departement van de Twee Neten, 1795-1810

TOM BERVOETS en INÈS GLOGOWSKI, ‘Un bordel public’? De Brusselse Treurenberggevangenis op het einde van het Ancien Regime

TOM LAUREYS, Behoud de begeerte, maar beheers ze. Het seksueel rationalisme van Hadriaan Beverland en Lodewijk Meyer

RENÉE VULTO, ‘De Duivel schoptse voor haar kont. Hoezée, Hoezée, Hoezée!’ Het lied als agitator in Nederlandse twisten, rellen en protesten, 1780-1820

ANDREW BRICKER, Sentimentalizing Female Murderers in Eighteenth-Century England

Advertentie