ANBI

ANBI-status en Culturele ANBI-status
Sinds 1 januari 2013 is de Werkgroep 18e Eeuw een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI) (RSIN-nummer: 816934563). Indien u in Nederland woont biedt de ANBI-status u de mogelijkheid om de financiële bijdrage aan de werkgroep op het belastingformulier in te vullen als een aftrekpost. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl of op www.anbi.nl.

Samenstelling bestuur
Voor de bestuursleden zie hier. De bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor de werkgroep pro deo. Zij ontvangen alleen in voorkomende gevallen een vergoeding van gemaakte kosten.

Financiële administratie
Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2018
Jaarstukken 2017
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2014

Beleidsplan
Beleidsplan 2016-2020
Beleidsplan 2010-2015

Overzicht activiteiten
Activiteitenkalender 2015-2019
Activiteitenkalender 2008-2015

Advertentie