jg.51 (2019): 300 jaar Robinson Crusoe

Jaarboek De Achttiende Eeuw 51 (2019)

Driehonderd jaar geleden verscheen Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719). In dit reisverhaal beschrijft een ‘verlichte’ schipbreukeling hoe hij zich weet te redden op een onbewoond Caribisch eiland en, na enkele jaren, wordt bijgestaan door de als vanzelfsprekend onderdanige ‘edele wilde’ Vrijdag. Ter ere van deze verjaardag wijdt het Jaarboek De Achttiende Eeuw een themadossier aan de niet aflatende productie van edities, vertalingen en bewerkingen van deze roman. Het dossier staat onder redactie van Peter Altena en bevat bijdragen van Carl Niekerk, Rick Honings, Lotte Jensen en Thomas Pierrart. Naast het dossier bevat het Jaarboek afzonderlijke bijdragen over het ontbreken van een auteursportret van Elizabeth Wolff (Lieke van Deinsen) buitenlandse bezoekers van de stadhouderlijke menagerie op Het Grote Loo bij Den Haag (Thomas von der Dunk), trouweloosheid en loyaliteit bij de patriotten (Wijnand Mijnhardt) en  de receptie van Voltaire in de Republiek (Kees van Strien).

Nabestellingen kunnen bij Uitgeverij Verloren.

Dossier: 300 jaar Robinson Crusoe

PETER ALTENA, De gedaantewisselingen van een romanpersonage. Driehonderd jaar Robinson Crusoe van Daniel Defoe: 1719-2019

CARL NIEKERK, Robinson Crusoe, Inkle en Yarico en het Europese koloniale project

LOTTE JENSEN, Spektakel en amusement. Robinson Crusoe op het toneel in Nederland rond 1800

RICK HONINGS, De vrouwelijke Robinson. Masculiniteit en kolonialisme in drie Nederlandse robinsonades

THOMAS PIERRART, ‘What’s in a name?’ Robinsonades in de naoorlogse Nederlandse literatuur (1945-2019)

Afzonderlijke bijdragen

LIEKE VAN DEINSEN, ‘’k Zeg basta met dat portretteeren’. Elizabeth Wolff en de (on)mogelijkheden van haar auteursportret

KEES VAN STRIEN, Een talent van wereldformaat: God of ketter. Voltaire in de Republiek, 1733-1778

THOMAS H. VON DER DUNK, Vergeefs op zoek naar de jumart. Vreemdelingen in de menagerie op De Loo bij Voorburg

WIJNAND W. MIJNHARDT, Trouweloosheid en loyaliteit rond 1800

Advertentie