Conservatisme in de 18e eeuw (13 januari 2017)

Op 13 januari 2017 organiseerde de Werkgroep 18e Eeuw een congres over het thema De ontbrekende traditie? Nederlands conservatisme in de lange achttiende eeuw

De laatste jaren is het internationale onderzoek naar het vroege conservatisme sterk toegenomen. Niet langer worden conservatieven beschouwd als verliezers van de geschiedenis, maar wordt ook de moderniteit van het conservatieve denken benadrukt. Verder wordt het veelzijdig karakter ervan in toenemende mate onderkend en de complete relatie tussen bijvoorbeeld het conservatisme en de (anti)verlichting onderzocht. Lang is gedacht dat Nederland geen echte conservatieve traditie kent. Dit beeld zal tijdens het congres ter discussie worden gesteld door jonge en gevorderde onderzoekers.

Het congres vond plaats in de Faculty Club van de Radboud Universiteit Nijmegen (Beelkamer). Het programma vindt u hier.

Advertentie