Werkgroep 18e Eeuw-lezing 2017

Meertaligheid in woord en klank

De uitdagingen van een (Zuid-)Nederlandse literatuurgeschiedenis

Naar aanleiding van het verschijnen van De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1700-1800: de zuidelijke Nederlanden, organiseert de Werkgroep Achttiende Eeuw een avondlezing rondom een van de centrale kwesties in de studie: de meertaligheid van de (literaire) cultuur in de zuidelijke Nederlanden.

verschaffel_optProgramma

Auteur Tom Verschaffel (KU Leuven) zal in een lezing zijn gedachten hierover uiteenzetten en vervolgens in debat gaan met experts die vanuit verschillende perspectieven hun licht werpen op de kwestie: neerlandicus Kornee van der Haven (UGent), sociolinguïst Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden) en romanist Jan Herman (KU Leuven). Het debat wordt geleid door Lieke van Deinsen (Rijksmuseum) en Beatrijs Vanacker (KU Leuven).

De avond zal worden omlijst door muzikale, meertalige, klanken die speciaal voor de gelegenheid zijn ingestudeerd: Piet Stryckers (leiding en cello), Astrid Stockman (sopraan), Patrick De Brabandere (tenor), Johan van Aken (viool) en Dieter Van Handenhoven 20170308163812718_0002-001
(Dulcken-klavecimbel, 1747) brengen aria’s en duetten uit het zangspel Den Verkwister (Antwerpen, 1760) en uit de Nieuwe tweetaligen sang-almanach, een recueil met contemporaine tophits (Gent, 1783). Timothy De Paepe (conservator Museum Vleeshuis) zal het muziekprogramma kort toelichten.

Als afsluiting krijgt ook de winnaar van de scriptieprijs van de Werkgroep Achttiende Eeuw de gelegenheid om zijn bekroonde masterscriptie kort toe te lichten, waarna alle deelnemers worden uitgenodigd op een receptie.

Praktisch

  • Datum: 5 mei 2017, 19u30 (inloop vanaf 19u00) – (ca.) 21u30, aansluitend receptie
  • Locatie: Antwerpen, Museum Vleeshuis | Klank van de Stad (info over bereikbaarheid van het museum vindt u hier)
  • Deelname is gratis. In verband met de receptie zouden wij evenwel graag ten laatste op 28 april verwittigd worden van uw komst. U kunt zich aanmelden bij beatrijs.vanacker@kuleuven.be

De Werkgroep 18de Eeuw-lezing 2017 wordt georganiseerd i.s.m. Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, het Studiecentrum Vlaamse Muziek en het Labo XIX & XX van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

Logo wae           Logo Vleeshuis

 SVM_ned_kleur           LABO XIX-XX

De Werkgroep 18e Eeuw-Lezing

De Werkgroep 18de Eeuw-lezing is in 2017 in het leven geroepen als de zuidelijke pendant van de welbekende Burgerhartlezing. Deze terugkerende lezing heeft als doel om de achttiende-eeuwse cultuur van de Zuidelijke Nederlanden, al dan niet vanuit een vergelijkend perspectief, voor het voetlicht te brengen. Hierbij staat zowel de rijkdom, dynamiek en uniciteit van de zuidelijke cultuur in de achttiende eeuw centraal, evenals de interactie met haar Noordelijke zuster.

De Werkgroep 18de Eeuw-lezing wordt namens het Bestuur georganiseerd door Lieke van Deinsen en Beatrijs Vanacker.

Advertentie