jg.49 (2017): De Zuidelijke Nederlanden in revolutie

Jaarboek De Achttiende Eeuw 49 (2017)

Het Jaarboek De Achttiende Eeuw, dat met ingang van 2017 verschijnt, is de opvolger van het gelijknamige tijdschrift (1968-2016). Ieder jaarboek bevat een themadossier rond een relevant en actueel onderwerp en een aantal losse artikelen op het vlak van de literatuur, architectuur, muziek en kunst, filosofie, religie en andere aspecten van de culturele, politieke, sociale en economische geschiedenis van de lange achttiende eeuw (1670-1830). Het dossier van 2017 heeft als thema De Zuidelijke Nederlanden in revolutie en staat onder gastredactie van Brecht Deseure.

Nabestellingen kunnen bij Uitgeverij Verloren.

Dossier: De Zuidelijke Nederlanden in revolutie

BRECHT DESEURE, De Zuidelijke Nederlanden in revolutie. Inleiding  

MICHIEL VAN DAM, Een spirituele revolutie? Geloof en zelfrepresentatie tijdens de Brabantse Omwenteling (1787-1790)

STIJN VAN ROSSEM, Politieke prenten: de Brabantse Omwenteling in vogelvlucht  

MARJOLEIN SCHEPERS, Van zieke viskoper tot arme vreemdeling. Mobiliteit en armenzorg in West-Vlaanderen op de drempel van het revolutietijdvak

BRECHT DESEURE, Een wemeling van zinnebeelden. Kunst en politiek in de Franse tijd door de ogen van de Antwerpse schilders Nicolas en Jean Delin

Afzonderlijke bijdragen

VINCENT VAN ZUILEN, Het Leidse Heeren Logement onder de Bagh familie. Over het leven en bedrijf van twee logementhouders (1746-1771)

PHILIP POST, Natuur, moraliteit en seksualiteit. Een essay over Denis Diderot

RENÉ KOEKKOEK, De Haïtiaanse Revolutie: toetssteen van ons hedendaagse denken? Over universele rechten, een monumentale slavenopstand en de relevantie van een grillige geschiedenis 

Advertentie