De Werkgroep streeft ernaar de achttiende-eeuwse geschiedenis van Nederland en België internationaal onder de aandacht te brengen. Daartoe worden contacten onderhouden met zusterorganisaties in het buitenland. De werkgroep is aangesloten bij ISECS, de International Society for Eighteenth-Century Studies, de internationale organisatie waarin de diverse nationale werkgroepen op het gebied van de achttiende-eeuwse geschiedenis zich hebben verenigd.

ISECS verzorgt een online ‘International Directory of Eighteenth-century Studies’, waarin alle leden van de bij de ISECS aangesloten organisaties, met vermelding van hun aandachtsgebied, zijn opgenomen. Daarnaast stimuleert ISECS het onderzoek naar de achttiende eeuw door internationale symposia mede te organiseren en te financieren. Elke vier jaar organiseert ISECS bovendien een wereldcongres. In 1999 vond dat in Dublin plaats, in 2003 in Los Angeles; in 2007 was Montpellier de congreslocatie en in 2011 is dat Graz.

Meer informatie vindt u op www.isecs.org.

Advertenties