The International Society for Eighteenth Century Studies (ISECS)

De Werkgroep streeft ernaar de achttiende-eeuwse geschiedenis van Nederland en België internationaal onder de aandacht te brengen. Daartoe worden contacten onderhouden met zusterorganisaties in het buitenland. De werkgroep is aangesloten bij ISECS, de International Society for Eighteenth-Century Studies, de internationale organisatie waarin de diverse nationale werkgroepen op het gebied van de achttiende-eeuwse geschiedenis zich hebben verenigd.

ISECS verzorgt een online ‘International Directory of Eighteenth-century Studies’, waarin alle leden van de bij de ISECS aangesloten organisaties, met vermelding van hun aandachtsgebied, zijn opgenomen. Daarnaast stimuleert ISECS het onderzoek naar de achttiende eeuw door internationale symposia mede te organiseren en te financieren. Elke vier jaar organiseert ISECS bovendien een wereldcongres. In 2003 vond dat in Los Angeles plaats; in 2007 was Montpellier de congreslocatie, en in 2011 was dat Graz. In 2015 organiseerde de Werkgroep het congres te Rotterdam. In 2019 vond het congres plaats in Edinburgh.

Meer informatie vindt u op www.isecs.org.

Advertentie