Winnaars

Scriptieprijs 2018-2019
De laureaat van de Scriptieprijs 2019 is Tim van Polanen met de verhandeling ‘Hermanus Noordkerk (1702-1771): een onderzoek naar de beroemdste Amsterdamse advocaat in de achttiende eeuw’. Opleiding: Master Geschiedenis Europa 1000-1800, Universiteit Leiden. Begeleider: Prof. dr. Judith Pollmann; tweede lezer: Henk te Velde.

 Scriptieprijs 2016
De jury heeft besloten de Scriptieprijs 2016 toe te kennen Frank de Hoog voor de verhandeling ‘Openbaare vijanden’. Het beslechten van oproeren en een burgerlijk conflict in Holland (1747-1751)’, Opleiding: Master Geschiedenis Europa 1000-1800, Universiteit Leiden. Begeleider: Prof. dr. Judith Pollmann.

 Scriptieprijs 2015
De jury kende de scriptieprijs 2015 toe aan Tom Verbeke voor zijn scriptie Groot is hij geweest in tegenspoed, door helddaedige verduldigheyd. Aartsbisschop Franckenberg en zijn verzet tegen de antiklerikale maatregelen onder het Franse republikeinse bewind (1794-1801). Opleiding: Master in de Geschiedenis, Universiteit Gent, promotor: dr. Klaas Van Gelder.

Scriptieprijs 2014
De jury van de scriptieprijs besliste na rijp beraad om twee laureaten aan te duiden voor de scriptieprijs 2014. Het gaat om Mathijs Boom met zijn verhandeling ‘Een oude constitutie. Geschiedenis en politiek in het werk van Adriaan Kluit, 1735-1807’ (Opleiding: Onderzoeksmaster Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam; begeleider: Prof. Wyger Velema) en Philip Post met de studie ‘Natuur, moraliteit en seksualiteit. Een essay over Denis Diderot (1713-1784)’ (Opleiding: Master Actuele Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen; begeleider: dr. Geertje Mak). Beide scripties werken hun vraagstelling op heel verschillende wijze uit maar zijn inhoudelijk heel gedegen en origineel. De twee auteurs helpen met hun verhandelingen ons beeld van de progressieve en op emancipatie gerichte Verlichting bij te stellen.

Scriptieprijs 2013
De jury van de scriptieprijs van de Werkgroep 18e eeuw heeft unaniem besloten de Scriptieprijs 2013 toe te kennen aan Clara van de Wiel voor de masterscriptie ‘Wie leicht ist nicht ein Zettelchen beschrieben!’ Over de schriftelijke omgang van Adolph von Knigge in het licht van een zich vormende Bildungselite in de Duitse staten van de achttiende eeuw. Opleiding: onderzoeksmaster geschiedenis, Universiteit van Amsterdam. Begeleider: Prof. dr. Frits Boterman; tweede lezer: dr. Hanco Jürgens.

Scriptieprijs 2012
De jury besliste dit jaar om de prijs toe te kennen aan twee scripties, die qua (disciplinaire) benadering en inhoud erg verschillend, maar beide intellectueel en wetenschappelijk stimulerend zijn. Het gaat om An Agreeable Union? The Print Debate on the Anglo-Scottish Union, 1705-1707 door Pauline Kiesow (King’s College London; begeleider: Prof. Dr. Ian McBride), en om Race et gender à travers le prisme feminine (1789 – 1842): Olympe de Gouges, Mme de Duras et Mme Charles Reybaud door Azinat Abubakari (Universiteit Leiden; begeleiders: Dr. Madeleine van Strien-Chardonneau en Prof. Dr. Paul Smith).
Het volledige juryrapport leest u hier.

Scriptieprijs 2010
De jury van de scriptieprijs van de Werkgroep 18e eeuw heeft unaniem besloten de Scriptieprijs 2010 toe te kennen aan Mara van der Lugt voor de masterscriptie The true Toland? An inquiry into the religious writings of an irreligious mind. Opleiding: Research Master in Early Modern Intellectual History, Erasmus Universiteit Rotterdam. Begeleider: Prof. dr. Wiep van Bunge (Faculteit der Wijsbegeerte), adviseur: Prof. dr. Robert von Friedeburg (Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen.)

Scriptieprijs 2009
De jury van de scriptieprijs van de Werkgroep 18e eeuw heeft unaniem besloten de Scriptieprijs 2009 toe te kennen aan Marleen Brock voor haar uitmuntende masterscriptie Groningse studenten op reis. Natuur- en landschapsbeleving aan het begin van de negentiende eeuw. Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, augustus 2009. Begeleider: prof. dr. B.A.M. Ramakers.

Scriptieprijs 2008
De jury van de scriptieprijs van de Werkgroep 18e eeuw heeft unaniem besloten om de uitmuntende masterscriptie Nec pluribus impar? De campagnes en onderhandelingen van Lodewijk XIV in de Zuidelijke Nederlanden 1707-1708 van Frederik Dhondt voor te dragen voor de scriptieprijs 2008.

Scriptieprijs 2007
De scriptieprijs 2007 werd uitgereikt aan twee afgestudeerden. Tanja A. Simons ontving hem voor haar scriptie ‘Ik heb ook nu niet uijt mij alderbest geschreven’ over de invloed van het taalonderwijs op de brieven van Aagje Luijtsen, geschreven tussen 1776 en 1780.
Matthijs Wieldraaijer kreeg de prijs voor zijn scriptie De deugden van Zijne Doorluchtigste en Hare Koninklijke Hoogheid. De representatie van Willem IV en Anna van Hannover in lijkpreken.

Scriptieprijs 2006
In 2007 is geen scriptieprijs over het voorgaande jaar uitgereikt. De jury vond geen van de inzendingen van voldoende kwaliteit voor de prijs.

Scriptieprijs 2005
De winnaar van de scriptieprijs 2005 was Frédérique Sophie Brinkerink vanwege haar voortreffelijke scriptie Canova à Paris, Chinard à Rome , geschreven bij de opleiding Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.
Het volledige juryrapport leest u hier.
Moral sense of nonsens? Een discussie over de ‘leer van het zedelijk gevoel’ in de achttiende-eeuwse Republiek (opleiding Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam). De jury vindt deze scriptie eveneens van hoge academische kwaliteit.

Scriptieprijs 2004
De winnaar van de scriptieprijs 2004 was Merel Stikkelorum, voor haar masterscriptie “Gelijkheid voor joden in Bataafs Den Haag. Een onderzoek naar het Haagse Departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 1796-1798”.

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s