Tijdschrift

Het tijdschrift De Achttiende Eeuw, opgericht in 1968, biedt een zo breed mogelijk beeld van de achttiende eeuw. Vanaf 2017 zal het tijdschrift verder gaan als het tijdschrift Early Modern Low Countries en het Jaarboek De Achttiende Eeuw.

De Achttiende Eeuw bevat bijdragen op het vlak van de literatuur, architectuur en kunst, filosofie, religie en andere aspecten van de cultuurgeschiedenis, alsook de politieke, sociale, economische en algemene geschiedenis.

In bijzondere rubrieken worden vergeten achttiende-eeuwers en (her)ontdekt bronnenmateriaal voor het voetlicht gebracht. Daarbij wordt uitdrukkelijk ingespeeld op de actualiteit van het onderzoek en de beeldvorming van de periode.

In reviewartikelen, discussiedossiers en interviews worden belangwekkende publicaties besproken en in kleinere notities worden nieuwe boeken, websites en congressen gesignaleerd. Het gaat daarbij niet alleen om wat er reilt en zeilt in de wetenschappelijke wereld, maar ook om de manier waarop de eeuw aan het brede publiek verschijnt. Ook historische romans, tentoonstellingen, theater en historische films vallen immers binnen het blikveld. Onmisbaar voor wie zich interesseert voor de achttiende eeuw in Nederland en België!

Het tijdschrift heeft tot doel de lezer op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in het onderzoek. De Achttiende Eeuw verschijnt tweemaal per jaar. Het tijdschrift fungeert tevens als contactorgaan van de leden van de Werkgroep.

Oude jaargangen (2005 en eerder) kunt u op de DBNL raadplegen. U kunt oude nummers en jaargangen van De Achttiende Eeuw, voor zover ze nog op voorraad zijn, ook bijbestellen. Stuur hiervoor een brief of e-mail aan de penningmeester.

Uitgeverij Verloren staat in voor de productie en distributie van het tijdschrift. Contact: Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum, tel. 035-6859856, info@verloren.nl, www.verloren.nl